List protestacyjny przeciwko dyskredytowaniu Gdańska i jego mieszkańców oraz próbie zawłaszczania Westerplatte

List protestacyjny

przeciwko dyskredytowaniu Gdańska i jego mieszkańców

oraz próbie zawłaszczania Westerplatte

Gdańsk jest miastem o złożonej, ponad 1000-letniej historii. Dzisiejsi jego mieszkańcy, jak pokazują najnowsze badania, są społecznością o zróżnicowanych tożsamościach, ale deklarują silną identyfikację z Polską, swoim miastem, dzielnicą, regionem i Europą. Są też bardzo dumni z Gdańska – jego najnowszych osiągnięć, ale także kultury i dziedzictwa, mając pełną świadomość jego różnorodności.

Tymczasem od długiego czasu Gdańsk – zarówno jego mieszkańcy, jak i władze samorządowe oraz osoby publiczne, wywodzące się z miasta, są nieustannie dyskredytowane z tytułu rzekomej fascynacji niemieckością, uległości wobec Niemiec, reprezentowania niemieckich interesów, chęci odbudowy Wolnego Miasta itd. Z tymi zarzutami nieustannie spotykał się śp. prezydent Paweł Adamowicz, ale nic się po jego śmierci nie zmieniło. Wręcz przeciwnie – te same szkalujące wypowiedzi pojawiają się nieustannie, tyle że z jeszcze większą intensywnością.

Wykorzystuje się każdą okazję, aby Gdańsk stygmatyzować przy pomocy „niemieckiego straszaka”, odwołując się do negatywnych stereotypów, uprzedzeń i lęków. Dzieje się tak szczególnie w mediach, związanych z obozem rządowym (nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w mediach publicznych czy też w prasie). Nie spotyka się to z negatywną reakcją ze strony aktualnych władz politycznych. A wręcz przeciwnie – parlamentarzyści, członkowie Parlamentu Europejskiego, członkowie rządu czy też samorządowcy biorą w tym aktywny udział. Zarzucanie przy tym fałszowania historii środowiskom opiniotwórczym w Gdańsku i tym, które się Gdańskiem zajmują, ma prowadzić do narzucania własnej, jedynie słusznej i obowiązującej wizji przeszłości miasta, jego tożsamości i dziedzictwa.

Stanowczo przeciwko takim praktykom protestujemy! W Gdańsku – podobnie jak w wielu innych miejscach w Polsce – zawsze toczyły się żywe dyskusje wokół tożsamości, dziedzictwa i historii. Dziś tę różnorodność stanowisk usiłuje się pokazywać jako wątpliwą, czy wręcz niebezpieczną, bo zagrażającą polskim interesom. Sugeruje się przy tym, że ci, którzy prezentują inne stanowisko niż aktualnie sprawujący władzę, dopuszczają się nie tylko fałszowania historii, ale wręcz działają na szkodę naszego kraju.

Zdecydowanie takie stanowisko odrzucamy. Uznajemy je za uzurpację, służącą nie tylko do narzucania jednego, jedynie słusznego wzorca patriotyzmu czy też standardu bycia Polakiem, ale także jako pretekst do podporządkowywania swoim politycznym interesom przestrzeni publicznych, miejsc pamięci oraz instytucji kultury. Tak stało się np. w przypadku Muzeum II Wojny Światowej. Dziś w ten sam sposób próbuje się przejąć teren Westerplatte.

Protestujemy przeciwko temu, aby przy użyciu mechanizmów parlamentarnych (specustawa) – uniemożliwiających jakikolwiek dialog oraz niedopuszczających do społecznych konsultacji – dokonywać, w imię partyjnych interesów i własnej wizji historii, przejęcia terenów na Półwyspie Westerplatte. Nasz sprzeciw budzi także twierdzenie, że jest to realizacja ważnego interesu państwowego. Państwo bowiem to coś znacznie więcej niż rząd i jedna partia, nawet taka, która wygrywa wybory. Podkreślamy, że samorząd jest istotnym elementem państwa i ma gwarantowane konstytucyjnie prawa, w tym prawo do własności. Zaś władze samorządowe posiadają silną i jednoznaczną legitymację demokratyczną.

Muzeum Gdańska od 45 lat gromadzi zbiory związane z obrońcami Westerplatte i eksponuje je w jedynym obiekcie architektury militarnej byłego Pola Bitwy wykorzystywanym na cele muzealne (Wartownia nr 1). Na tym terenie prowadzona jest intensywna działalność edukacyjna, a od dwóch lat przygotowywana jest koncepcja stworzenia na Półwyspie plenerowego muzeum. Jest to też miejsce wspólnego czczenia jednego z najważniejszych momentów w naszych dziejach.

Dyskredytowanie tych wszystkich działań i to jeszcze z wykorzystywaniem sugestii, jakoby Gdańsk, jego mieszkańcy i władze nie byli wystarczająco patriotyczni oraz odpowiedzialni, uznajemy za kolejny przykład, nieakceptowalnej z punktu widzenia ładu społecznego, realizacji własnych interesów politycznych przez stronę rządową. Westerplatte jest wspólnym dobrem. Niezwykle ważnym dla Gdańska, Polski i Europy. Wsparcie dla podkreślenia jego znaczenia nie wymaga uderzania w kolejną instytucję kultury, nie powinno prowadzić do ograniczania uprawnień samorządu i nie może odbywać się przy pomocy „siłowych” rozwiązań prawnych (specustawa).  

Gdańsk 2019-06-08

Do dnia 10.06.2019 godz. 10.00 sygnatariuszami zostali:

1.                  Prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański

2.                  Prof. Józef Borzyszkowski – Uniwersytet Gdański

3.                  Prof. Janusz Rachoń – Gdańsk, b. rektor PG, Senator RP VII kadencji

4.                  Prof. Grzegorz Motyka – ISP PAN Warszawa

5.                  Dorota Pawlak – anglistka, Gdańsk

6.                  Prof. Wojciech Tygielski –Uniwersytet Warszawski

7.                  Prof. Andrzej Leder – IFiS PAN

8.                  Prof. Łukasz A  Turski – CFT PAN, Warszawa

9.                  Prof. Jan Kubik – Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick

10.              Dr Mariusz Zajączkowski – ISP PAN / IPN Lublin

11.              Dr Agata Fijuth-Dudek – UMCS

12.              Prof. Przemysław Czapliński – UAM, Poznań

13.              Dorota Swietlicka – lekarz, etyk, Zurych

14.              Prof. Robert Blobaum – West Virginia University (USA)

15.              Prof. Donata Blobaum – West Virginia University (USA)

16.              Joanna Kasperska-Sadowska – aktorka

17.              Zbigniew Darasz – Kraków

18.              Piotr Rachtan – Warszawa, „Monitor Konstytucyjny”

19.              Prof. Jerzy Bartmiński – UMCS i IS PAN

20.              Prof. Krzysztof Pomian – CNRS w Paryżu / UMK

21.              Prof. Maria Podgórska – SGH

22.              Dr hab. prof. UMCS Mariusz Mazur – UMCS

23.              Dr hab. prof. UG Anna Mazurkiewicz – Uniwersytet Gdański

24.              Prof. Bogusław Dybaś – UMK

25.              Prof. Janusz Mucha – AGH

26.              Prof. Irena E. Kotowska – Szkoła Główna Handlowa

27.              Prof. Marcin Kula – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

28.              Dr Małgorzata Kula – UW

29.              Prof. Maja Mendel  – Uniwersytet Gdański

30.              Prof. Włodzimierz Borodziej – UW

31.              Bożena Grzywaczewska – działaczka opozycji w PRL

32.              Dr Katarzyna Minczykowska-Targowska – Toruń

33.              Dr hab. Mirosław Filipowicz – KUL

34.              Dr hab. Piotr Witek – UMCS

35.              Prof. Paweł Machcewicz – ISP PAN

36.              Dr Anna Machcewicz – ISP PAN

37.              Dr hab. Piotr Majewski – UW

38.              Prof. Rafał Wnuk – KUL

39.              Dr hab. Dariusz Libionka – IFiS PAN

40.              Magda Krzyżanowska-Mierzewska – radca prawny, b. prawniczka w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

41.              Dr Jan Szkudliński – historyk

42.              Prof. Anna Wolff-Powęska – Poznań

43.              Dr hab. Ewa Manikowska – Instytut Sztuki PAN

44.              Prof. Aleksander Bursche – UW

45.              Dr Jacek Kołtan – ECS

46.              Prof. Antoni Dudek – UKSW

47.              Prof. Jarosław Antoni Wiśniewski – UW

48.              Dr Jan Daniluk  – Uniwersytet Gdański

49.              Dr Łukasz Jasiński – CBH PAN w Berlinie

50.              Barbara Szczepuła – dziennikarka, pisarka

51.              Marek Ponikowski – dziennikarz

52.              Sebastian Pawlina – historyk

53.              Mariusz Gąsior – historyk, Muzeum Śląskie

54.              Waldemar Stopczyński – nauczyciel, prezes Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego

55.              dr Ewa Solska – UMCS

56.              Prof. Andrzej Paczkowski – ISP PAN

57.              Paweł Potoroczyn

58.              Prof. Marek Zybura – CSNE UWr

59.              Prof. Hubert Orłowski – UAM

60.              Dr hab. prof. UG Tomasz Torbus  – Uniwersytet Gdański

61.              Dr hab. prof. AGH Maria Szmeja – AGH

62.              Prof. Robert Traba – ISP PAN

63.              Prof. Adam Walaszek – UJ

64.              Prof. Jerzy Kochanowski – UW

65.              Prof. John Connelly – University of California, Berkeley
66.              Prof. Dorota Praszałowicz – UJ

67.              Dr Grzegorz Grzelak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

68.              Prof. Małgorzata Czermińska  – Uniwersytet Gdański

69.              Dr hab. prof. UAM Krzysztof Podemski – UAM

70.              Dr hab. prof. UG Arkadiusz Modrzejewski  – Uniwersytet Gdański

71.              Dr Bartosz Mika  – Uniwersytet Gdański

72.              Prof. Tadeusz Stegner  – Uniwersytet Gdański

73.              Prof. Magłorzata Omilianowska  – Uniwersytet Gdański

74.              Prof. Lucyna Nyka – PG

75.              Dr Anna Sobecka  – Uniwersytet Gdański

76.              Dr hab. prof. UG Waldemar Ossowski – Muzeum Gdańska \ UG

77.              Dr hab. prof. UG Michał Kaczmarczyk  – Uniwersytet Gdański

78.              Dr Michał Jaśkiewicz  – Uniwersytet Gdański

79.              Dr Lesław Michałowski  – Uniwersytet Gdański

80.              Dr hab. prof. UG Jakub Potulski  – Uniwersytet Gdański

81.              Dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska – UW

82.              Dr hab. Artur Markowski – UW

83.              Prof. Andrzej Jacek Blikle – Warszawa

84.              Prof. Jacek Jassem – GUMed

85.              Prof. Krzysztof Narkiewicz – GUMed

86.              Prof. Jacek Kurczewski – UW

87.              Beata Petryńska – Gdańsk

88.              Lech Petryński – Gdańsk

89.              Bartosz Petrynski – Gdańsk

90.              Krystyna Jereczek – Gdańsk

91.              Ryszard Pusz – Milanówek

92.              Dr nauk med. Krystyna Suchecka Rachoń  – Gdańsk

93.              Dr nauk med. Jan Niżnikiewicz  – Gdańsk

94.              Krystyna Suwara – Niżnikiewicz  – Gdańsk

95.              Jerzy Kolanowski  – Gdańsk

96.              Katarzyna Kolanowska  – Gdańsk

97.              Mgr inż. Marco Kolanowski  – Gdańsk

98.              Dr hab. nauk med. Dominik Rachoń – GUMed

99.              Mgr inż. Jakub Rachoń  – Gdańsk

100.          Prof. Wojciech Sadowski – PG

101.          Dr hab. inż. prof. PG Barbara Kościelska – PG

102.          Prof. Dariusz Filar  – Uniwersytet Gdański

103.          Dr hab. prof. PG Magdalena Śliwka-Kaszyńska – PG

104.          Prof. Dariusz Witt – PG  

105.          Dr hab. inż. Sebastian Demkowicz – PG

106.          Prof. Janina Suchorzewska - GUMed

107.          Mgr. Halina Jarocka – Gdynia

108.          Mgr Ryszard Jarocki – Gdynia

109.          Dr inż. Mateusz Daśko – PG

110.          Prof. Aleksander Kołodziejczyk – Gdańsk

111.          Dr hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyk  – Uniwersytet Gdański

112.          Mgr Andrzej Berg – GUMed

113.          Józef Tymuła  – Gdańsk

114.          Teresa Tymuła  – Gdańsk

115.          Prof. Władysław Koc – PG

116.          Ewa Jeleńska  – Gdańsk

117.          Zofia Pietrzak – Gdańsk

118.          Dr nauk med. Barbara Skoczylas-Stoba   – Gdańsk

119.          Prof. Czesław Stoba – Gdańsk

120.          Izabela Guz   – Gdańsk

121.          Grażyna Wnuk – Gdańsk

122.          Mirosław Wnuk   – Gdańsk

123.          Prof. Piotr Konieczka – PG

124.          Prof. Jędrzej Antosiewicz – GUMed

125.          Lek med. Karolina Rachoń  – Gdańsk

126.          Mgr inż. Wanda Łukowicz-Stukan – Gdańsk, Makton

127.          Prof. Wiesław Makarewicz  – GUMed

128.          Dr inż. Dorota Starościak – Sopot

129.          Mgr inż. Jacek Starościak  - Sopot

130.          Katarzyna Ostrowska – Goleniów

131.          Piotr Ostrowski – Goleniów

132.          Dr inż. Andrzej Skiba            – Gdańsk

133.          Danuta Wróbel – Gdańsk

134.          Dr n. farm. Wojciech Kuźmierkiewicz – Sopot

135.          Mgr inż. Alina Kuźmierkiewicz – Sopot

136.          Prof. Marek Biziuk – Gdańsk

137.          Mgr Alicja Müller  – Gdańsk

138.          Prof. Jerzy Zajadło  – Uniwersytet Gdański

139.          Wojciech Dudziński – Gdańsk

140.          Mariola Elżbieta Dudzińska   – Gdańsk

141.          Dr hab. prof. PG Paweł Możejko – PG

142.          Prof. Maciej Świeszewski – ASP Gdańsk

143.          Alina Hampel – Gdynia

144.          Maja Hampel – Gdynia, Czarne

145.          MD Szymon Mikulski – Gdynia, Singapur

146.          Ryszard Ignatowicz – Gdynia          

147.          Anna Ignatowicz – Gdynia

148.          Marek Grabowski – Gdynia

149.          Krystyna Grabowska – Gdynia, Kanada

150.          Bożena Szyplińska – Gdynia, Kanada

151.          Marek Grabowski – Gdynia

152.          Jacek Mróz – Wielogłowy

153.          Mgr inż. Krystyna Kajder-Mróz – Wielogłowy

154.          Bartłomiej Mróz – Dublin (Irlandia)

155.          Paulina Kirsanow – Dublin (Irlandia)

156.          Maciej Mróz – Dublin (Irlandia)

157.          Mgr Weronika Mróz – Dublin (Irlandia)

158.          Rafał Olborski  – Gdańsk

159.          Prof. Bolesław Rutkowski – GUMed

160.          Teresa Zarębska  – Gdańsk

161.          Jan Zarębski – Gdańsk, I Marszałek Województwa Pomorskiego w latach 1998-2002

162.          Prof. Bohdan Jałowiecki – UW

163.          Prof. Edmund Wittbrodt – b. rektor PG, Senator RP, b. Minister Edukacji Narodowej (2000–2001)

164.          Mgr Elżbieta Makowiec – Gdańsk

165.          Teresa Makowiec  – Gdańsk

166.          Ludwik Makowiec  – Gdańsk

167.          Jarosław Makowiec – Zarząd Regionu KOD Pomorze – Gdańsk

168.          Krystyna Brociek  – Gdańsk

169.          Dr Joanna Łukomska-Makowiec – Gdańsk

170.          Dr hab. prof. PG Sławomir Makowiec – PG

171.          Prof. Zbigniew Szczerba – PG

172.          Mgr ekon. Małgorzata Jelinek – Gdynia

173.          Henryk Majewski – Gdańsk

174.          Dr hab. prof. UAM Jerzy Kałążny – UAM

175.          Dr Eryk Krasucki - Uniwersytet Szczeciński

176.          Dr Magdalena Sacha  – Uniwersytet Gdański

177.          Mgr Artur Jabłoński – Uniwersytet Śląski, doktorant

178.          Dr hab. Ewa Michna – UJ

179.          Dr Jan Antoni Rafalski – Wilmington, DE, USA

180.          Ryszard Matura

181.          Mgr Hanna  Kordowicz – sekretarz „Acta Poloniae Historica”

182.          Andrzej Stelmasiewicz – radny Miasta Gdańska, fundacja Wspólnota Gdańska

183.          Dr Olga Linkiewicz – IH PAN

184.          Justyna Limon – Gdańsk

185.          Prof. Dieter Bingen – Darmstadt

186.          Dr Sławomir Poleszak – redaktor naczelny portalu ohistorie.eu

187.          Dr hab. Machteld Venken – Uniwersytet Wiedeński/VUB

188.          Dr Krzysztof Marcin Zalewski – Instytut Boyma

189.          Dr Dobrochna Kałwa – UW

190.          Prof. Krzysztof Ruchniewicz – UWr

191.          Dr hab. prof. UAM Piotr Korduba - UAM

192.          Prof. Ryszard Nycz – UJ

193.          Beata Stasińska

194.          Dr hab. prof. UMCS Andrzej Stępnik – UMCS

195.          Prof. Jacek Wachowski – UAM

196.          Przemysław Staroń – Sopot

197.          Dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny – IH PAN

198.          Prof. Jan Maciej Zaucha – GUMed

199.          Prof. Jan Widacki – Kraków

200.          Prof. Pawel Zajas – UAM

201.          Adam Donimirski

202.          Prof. Jerzy W. Borejsza – IH PAN

203.          Prof. Henryk Jankowski – UAM

204.          Prof.  Ewa Jassem – GUMed

205.          Prof. Natalia Aleksiun – Touro College, New York

206.          Barbara Witman – Bożepole Królewskie

207.          Włodzimierz Witman – Bożepole Królewskie

208.          Dr Zbigniew J. Canowiecki – Gdańsk

209.          Prof. Anna Lisowska-Oleksiak – PG

210.          Katarzyna i Sylwia Formela – Gdańsk

211.          Prof. Maciej Janowski – IH PAN

212.          Prof. Małgorzata Fuszara – UW

213.          Prof. Piotr Kleczkowski – AGH

214.          Dr hab. prof. AP Bernadetta Żynis – AP Słupsk

215.          Dr hab. prof. PŚ Marianna Kotowska-Jelonek – Politechnika Świętokrzyska w
Kielcach

216.          Dr hab. Marcin Moskalewicz – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu/ University of Oxford

217.          Anna Maria Januszek

218.          Lek. med. Piotr Mierzewski – em. szef Wydziału Zdrowia Publicznego, Rada Europy, Strasbourg, Francja

219.          Dr hab. prof. UJ Grażyna Kubica-Heller – UJ

220.          Prof. Tomasz Szkudlarek  – Uniwersytet Gdański

221.          Dr hab. prof. AGH Dariusz Wojakowski – AGH

222.          Stanisław Budkowski – Warszawa

223.          Dr hab. Marek Węcowski – UW

224.          Dr hab. Krystyna Pieńkowska – GUMed

225.          Prof. Maria Ogielska – Uwr

226.          Dr Marek Barański – ASP Gdańsk

227.          Basil Kerski – ECS

228.          Dr. Jochen Böhler – Universität Jena

229.          Prof. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska – UW

230.          Anna Białobrzeska

231.          Prof. Marek Wilczyński – UW

232.          Agnieszka Kukowska – GUMed

233.          Prof. Elżbieta Adamowicz – SGH

234.          Dr Maciej Sobieraj – Lublin

235.          Prof. Marek Zaleski – Instytut Badań Literackich PAN

236.          Anna Chryc-Gawrychowska – Gdańsk

237.          Robert Chryc-Gawrychowski – Gdańsk

238.          Prof. Waldemar Kuligowski – UAM

239.          Prof. Jacek Tebinka – UG

240.          Mec. Paweł Szutowicz – Gdańsk

241.          Dr hab. Marcin Zaremba – UW

242.          Dr hab. prof. UG Iwona Sakowicz-Tebinka – UG

243.          Prof. Dušan Segeš – Instytut Historyczny Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie

244.          Prof. Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki

245.          Prof. Krzysztof Trybuś – UAM

246.          Dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk - Uniwersytet Gdański

247.         Prof. Damian Labuda - Professeur titulaire, Univérsité de Montréal

248.         Prof. Aleksander Wit Labuda - Uniwersytet Wrocławski

 


Cezary Obracht-Prondzyński    Skontaktuj się z autorem petycji