Łódź żąda dostępu do wody - prośba o zmianę rządowego rozporządzenia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi apeluje do rządu o wyłączenie przystani wodnych z obowiązujących obostrzeń i umożliwienie korzystania ze sprzętu rekreacyjnego, takiego jak kajaki, czy rowery wodne, oczywiście z uwzględnieniem odpowiednich standardów sanitarnych i limitów.

Obecne przepisy prawa nie pozwalają łodzianom korzystać z tej formy rekreacji aż do 5 czerwca (zakaz prowadzenia działalności rekreacyjnej ujętej w PKD w podklasie 93.29 B (§ 9 ust. 35), która reguluje m.in. kwestię wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część działalności obiektu rekreacyjnego). Trudno zrozumieć intencje ustawodawcy wprowadzającego tego typu zakazy, mając na uwadze inne "luzowanie" obostrzeń. Czy pojedyncza osoba lub para stanowi większe zagrożenie w rozprzestrzenianiu się wirusa, niż np. liczna grupa osób, znajdująca się w zamkniętym pomieszczeniu?

Przystanie wodne znajdują się na rozległych obszarowo obiektach otwartych i jak pokazała ubiegłoroczna praktyka w dobie covidowej,  przy ograniczeniu liczby osób mogących korzystać z kajaków czy rowerów wodnych oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można z powodzeniem takie obiekty udostępnić, co nie będzie niosło za sobą ryzyka zarażeń.

Podkreślić także należy, że w ciągu minionego roku trwającej pandemii, m.in. MOSiR Łódź wypracował procedury, wytyczne i standardy sanitarne zmierzające do minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a administratorzy takich obiektów jak przystanie wodne, zdobyli praktykę w ich stosowaniu.

Nie zabierajmy dostępu do korzystania z przystani wodnych nie tylko łodzianom, ale wszystkim Polakom, chcącym odpocząć, zrelaksować się, spędzić czas z rodziną nad wodą i choć na chwilę zapomnieć o tych trudnych czasach.

logo_bez_tla1.png


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...