Mandat do dalszego sprawowania funkcji dyrektora PSM I stopnia w Świebodzinie

My niżej podpisani, reprezentujący różne środowiska lokalnej społeczności pragniemy wyrazić swoje wsparcie urzędującej dyrektorce szkoły muzycznej Pani Renacie Sypień. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za dorobek 11 lat ciężkiej pracy dyrektorki.

Szkoła muzyczna zarządzana przez Panią dyrektor Renatę Sypień, postrzegana jest przez nas jako instytucja działająca bardzo dobrze, co zdecydowanie jest jej zasługą. Dowodem tego są osiągnięcia wychowanków szkoły widoczne m. in. w lokalnych mediach, działalność koncertowa uczniów i nauczycieli, uświetnianie różnorodnych uroczystości odbywających się w siedzibie Urzędu Miasta, Muzeum Regionalnego, Biblioteki Publicznej, szkół, przedszkoli, domów opieki społecznej, świetlic wiejskich, stowarzyszeń oraz wielu innych instytucji kulturalnych i oświatowych naszej gminy.

Rokrocznie uczniów i nauczycieli szkoły możemy podziwiać podczas Festiwalu Muzycznego MUSICA MISERICORDIA.

Za zasługi na rzecz kultury Pani dyrektor Renata Sypień uzyskała w powiecie świebodzińskim tytuł Osobowość Roku 2018 i 2020 roku w kategorii działalność kulturalna w plebiscycie czytelników Gazety Lubuskie. Obecnie otrzymała nominację do tytułu Człowiek roku 2020 KRONO w kategorii działalność kulturalna za zdobycie funduszy w wysokości ok. 14 milionów złotych na zrealizowanie:

  • rozbudowy szkoły muzycznej o Salę Koncertową

  • przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły

  • wyposażenie szkoły w najwyższej jakości, nowe instrumenty muzyczne oraz pomoce dydaktyczne i multimedialne dla uczniów i nauczycieli

  • wyposażenie Sali Koncertowej w najwyższej jakości sprzęt estradowy

Od 11 lat obserwujemy działania Pani dyrektor Renaty Sypień, która w obszarze promocji szkoły muzycznej, a co za tym idzie naszego Miasta, wykazała się ogromną kreatywnością i skutecznością podejmowanych działań.

Dzięki Pani Renacie Sypień jesteśmy dumni, że mamy w Świebodzinie tak prężną instytucję kultury, dlatego postulujemy o udzielenie jej mandatu do dalszego sprawowania swojej funkcji przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Daniel Prałat do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...