MANIFEST MŁODYCH PRAWNIKÓW W OBRONIE PRAWORZĄDNOŚCI

MANIFEST MŁODYCH PRAWNIKÓW W OBRONIE PRAWORZĄDNOŚCI

My młodzi - nieskażeni polityką samorządową i krajową, głosujący w wyborach na różne ugrupowania, nie pamiętający systemu komunistycznego - zabieramy głos, by wyjaśnić, dlaczego ostatnie wydarzenia związane z błyskawicznym forsowaniem poselskiego projektu PiS nowej ustawy o Sądzie Najwyższym powinny wywoływać nie tyle zaniepokojenie, a oburzenie i strach przed tym, w jakiej Polsce będziemy żyć i pracować niezależnie od tego, kto będzie wówczas rządził krajem.

Jesteśmy młodymi prawnikami, część z nas odbywa szkolenie przygotowujące do tego, by wkrótce wykonywać zawody radcy prawnego, adwokata, notariusza albo komornika. Podczas studiów prawniczych i aplikacji wpajano nam, że przez całe życie ciążyć na nas będą obowiązki stania na straży sprawiedliwości i praworządności, ale też szerzenia wiedzy i świadomości obowiązującego prawa w społeczeństwie.

Naszym wkładem w obronę demokracji jest i będzie informowanie o obiektywnym znaczeniu poddawanych pod głosowanie w Sejmie i Senacie przepisów.

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym to:

  • wyroki sądu najwyższej instancji, od których nie można się odwołać, wydawane przez sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości albo przedstawicieli partii rządzącej - posiadającej własną ideologię, która będzie rzutowała na decyzje o losie spraw prowadzonych przez nas dla osób, które obdarzyły nas swoim zaufaniem, którym pomagamy i które mogą wyznawać inne ideały niż partia rządząca - prawo nie jest i nigdy nie powinno być nośnikiem jakiejkolwiek i czyjejkolwiek ideologii, lecz uniwersalnych wartości, wspólnych wszystkim obywatelom;
  • obsadzenie składu Sądu Najwyższego częściowo przez prawników wskazanych indywidualnie przez Prokuratora Generalnego, który występuje w sprawach karnych jako oskarżyciel - utrata niezależności sędziów Sądu Najwyższego organizacyjnie podległych naczelnemu organowi prokuratury może mieć wpływ na treść zapadających wyroków i wywołać stronniczość sędziów;
  • utrata merytorycznej kontroli nad przebiegiem wyborów powszechnych w Polsce i ryzyko ignorowania nieprawidłowości przy oddawaniu i liczeniu głosów w przyszłych wyborach parlamentarnych i prezydenckich - skoro ocenzurowany przez rząd Sąd Najwyższy będzie stwierdzał ważność kolejnych wyborów, to powstanie pokusa wpłynięcia przez polityków na ich wynik;
  • niższe wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia dla osób, które mogą zostać powołane na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego - ryzyko partyjniactwa i nepotyzmu w instytucji, która decyduje o znaczeniu i treści stosowanego w Polsce prawa, a tym samym o jakości, na której opiera się nasz zawód;
  • władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza skupione w ręku jednej partii politycznej - brak realnej kontroli nad sprawowanymi rządami, brak możliwości zatrzymania reform, którym moglibyśmy być przeciwni.

Historia uczy, że władza pozostawiona bez kontroli, degeneruje się. Zabierzmy głos w tej ważnej dla wszystkich sprawie, póki mamy jeszcze coś do powiedzenia.

Apelujemy do Polek i Polaków o rozważny osąd rzeczywistości i wyrażenie sprzeciwu wobec reformy Sądu Najwyższego - ostatniego organu kontrolnego wobec partii rządzącej, który nam pozostał. Panie Prezydencie, Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej - zatrzymajcie zmiany ustrojowe, które na długo zmienią nasz kraj.

 

Młodzi Prawnicy

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Młodzi Prawnicy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...