Nagrywanie badań w OZSS

Petycja do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. 

W ramach akcji Mamy Mówią DOŚĆ - https://www.facebook.com/MamyMowiaDOSC/

chcemy postulować o nagrywanie wszystkich badań w Opiniodawczych Zespołach Specjalistów Sądowych.

______________________________________________________________________

Krótko o naszej akcji:

Jesteśmy matkami, które zmagają się z niesprawiedliwością w sądach, doświadczonymi przemocą domową, mającymi do czynienia z zaburzonymi partnerami. Często padają stwierdzenia typu "widziały gały co brały", bądź pytania "A co nie wiedziałyście, że się wiążecie z psychopatą? Otóż prawdziwe oblicze człowieka poznaje się dopiero z czasem, po zamieszkaniu z nim, psychopaci są inteligentnymi osobami i bardzo dobrze potrafią grać różne role. Dla osoby z zewnątrz może się wydawać wspaniałym człowiekiem, a tak naprawdę dla najbliższych potrafi zgotować piekło. 

Chcemy uświadamiać społeczeństwo, z jakimi problemami zmagają się ofiary przemocy. W wielu przypadkach jest tak, że nie jesteśmy nawet świadomi tego, że doświadczamy przemocy - dopiero jak ktoś zwróci uwagę na to, że coś dzieje się nie tak, potrafimy dostrzec problem. Przemoc, to nie tylko bicie. Jest to również znęcanie się psychiczne (wyzywanie, wmiawianie, że jesteśmy do niczego), ograniczanie kontaktu z ludźmi (rodziną, znajomymi), chora zazdrość, uzależnienie finansowe. Tak, to też jest przemoc! I musimy być tego świadomi, żeby nie dać krzywdzić siebie, a przede wszystkim naszych dzieci - one są świetnymi obserwatorami, czerpią wzorce.

Często niestety bywa tak, że nie jesteśmy w stanie odciąć się od przemocowca - no bo drugi rodzic ma przecież prawo do kontaktu, a dziecko na chwilę obecną ma obowiązek takich spotkań, musimy z nimi ustalać istotne sprawy dotyczące dziecka, a zgodnie z zaleceniami ofiary powinny się od takich odciąć.

Mimo, iż organizatorkami akcji są matki, nie stajemy jedynie po stronie matek. Doskonale wiemy, że zaburzone są też kobiety i to one są oprawcami.

Nam zależy przede wszystkim na dobru dzieci, żeby wychowywały się bez strachu, miały jak najlepsze dzieciństwo. Dzieci trzeba chronić, bo to przyszłość narodu. - Brzmi wzniośle, nierealnie? Być może, ale nam właśnie o to chodzi.

______________________________________________________________________

 

W jakim celu inicjatywa nagrywania badań?

Z racji tego, że sądy nie mają specjalistycznej wiedzy w zakresie psychologii/psychiatrii zlecają sporządzenie opinii w OZSSach. Na ich podstawie wydają orzeczenia dotyczące kwestii dzieci.

Prowadząc akcję, mamy do czynienia z wieloma przypadkami, gdzie specjaliści sporządzili opinie, które mijają się ze stanem faktycznym. Często bywa tak, że specjaliści wymuszają na badanych odpowiedzi, szantażują, wręcz zastraszają, opisują sytuacje nieprawdziwe - dla przykładu: dziecko boi się drugiego rodzica, a specjaliści piszą, że chętnie nawiązuje kontakt.

Pomijają istotne kwestie z przeszłości, nie są zainteresowani aktami przemocy (również psychicznej), ukrywają zdiagnozowane zaburzenia i problemy psychiczne ojców)(narkomania, alkoholizm, akty agresji czy zaburzenia osobowości).

Takie działania OZSS w większości przypadków działa na niekorzyść dziecka, gdzie w postępowaniach rodzinno-opiekuńczych priorytetem ma być właśnie dobro dziecka.

Chcąc zapobiegać takim sytuacjom najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie nagrywania badań. Strona postępowania, która nie zgadza się z opinią specjalistów, nie ma możliwości wykazania nieprawidłowości ze strony OZSS. Jest to słowo przeciwko słowu i sąd nie ma możliwości zweryfikowania tego.

 

Zatem bardzo prosimy o podpisywanie naszej petycji.

 

Z poważaniem

Organizatorki akcji

Mamy Mówią DOŚĆ 

 


MamyMówiąDOŚĆ    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam MamyMówiąDOŚĆ do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook