Nagrywanie badań w OZSS - petycja mam z #MamyMówiąDOŚĆ

Petycja do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. 

W ramach akcji MamyMówiąDOŚĆ - https://www.facebook.com/MamyMowiaDOSC/

Postulujemy nagrywanie wszystkich badań w Opiniodawczych Zespołach
Specjalistów Sądowych.
______________________________________________________________________
Sądy nie mając specjalistycznej wiedzy w zakresie psychologii/psychiatrii mają
możliwość zasięgnięcia opinii w OZSS w celu pozyskania wiadomości specjalnych.

— Niestety nader często służy ona uzasadnieniu już dokonanych przez Sąd ustaleń.

Staje się kluczowym dowodem sprawie losów dzieci.

Mamy do czynienia z wieloma przypadkami, kiedy specjaliści sporządzili opinie,
które mijają się ze stanem faktycznym. Wiele opinii zaniedbuje i zapomina o funcji
ochronnej i prewencyjnej. Często bywa tak, że specjaliści wymuszają na badanych
odpowiedzi, szantażują, wręcz zastraszają, opisują sytuacje nieprawdziwe — lub
kierują rozmowę, aby przyjąć ustalenia szablonowego konfliktu.

Częste błędy oceny charakterystyki psychologicznej oraz więzi pomijają dane, które
świadczą o zagrożeniu dla dzieci. Przemoc jest ukrywana w opiniach OZSS,
podobnie jak inne niewygodne dane: zdiagnozowane zaburzenia i problemy
psychiczne, narkomania, alkoholizm, akty agresji czy zaburzenia osobowości.
Zatajane są również specjalne potrzeby dzieci (orzeczenia, spektrum autyzmu).

Takie działania OZSS są sprzeczne z dobrem dziecka.

Chcąc zapobiegać sytuacjom postulujemy proste rozwiązanie – nagrywanie badań.
Strona postępowania pokrzywdzona opinią specjalistów nie ma możliwości
wykazania nieprawidłowości ze strony OZSS, kiedy zakazane są nagrania badań.
Zmiana standardu i świadomość specjalistów możliwości wykazania ich błędów
rejestracją badań może bezkosztowo w interesie publicznym może poprawić
sytuację w systemie sądownictwa.

Zatem prosimy o wypełnienie postulatu Petycji.

Krótko o naszej akcji:

Jesteśmy matkami, które zmagają się z niesprawiedliwością w sądach,
doświadczonymi przemocą domową, mającymi do czynienia z zaburzonymi partnerami i ojcami, którzy z wykorzystaniem wymiaru sprawiedliwości krzywdzą
dzieci.
Chcemy uświadamiać społeczeństwo, z jakimi problemami zmagają się ofiary
przemocy, kiedy dziecko staje się narzędziem w rękach zaburzonego rodzica.
Zależy przede wszystkim na dobru dzieci, żeby wychowywały się bez strachu, miały
jak najlepsze dzieciństwo – żeby nie było tragedii jak z Tarnowa, Swarzędza.
Dzieci trzeba chronić, bo to przyszłość narodu.
– Brzmi wzniośle, nierealnie? Być może, ale nam właśnie o to chodzi.
______________________________________________________________________

Z poważaniem
Matki, organizatorki akcji
Mamy Mówią DOŚĆ

 

 


MamyMówiąDOŚĆ    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam MamyMówiąDOŚĆ do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...