Nasze Zdrowie Nasz Las - Rezerwat Brwilno z otuliną Parku

Do: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie Arkadiusza Siembidy

Podmiot wnoszący petycję:
Stowarzyszenie Las to Zdrowie reprezentowany przez:
1. Marcin Zgorzelski –członek zarządu
2. Izabela Zgorzelska – członek zarządu

PETYCJA

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. 2014 poz.
1195 ) działając w interesie i z poparcia społecznego wnosimy jako
Stowarzyszenie Las to Zdrowie petycję o natychmiastowe wstrzymanie wycinki
drzew należących do rezerwatu Brwilno wraz z przyległą otuliną. Wspomniany
obszar jest częścią składową Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
Stowarzyszenie Las to Zdrowie powstało na rzecz ochrony zdrowia
fizycznego i psychicznego ludzi. Założyli je wspólnie Marcin Zgorzelski
pracujący jako zawodowy arborysta, czyli specjalista od drzew oraz Izabela
Zgorzelska – psycholog z wieloletnim doświadczeniem oraz certyfikowany
przewodnik kąpieli leśnych. W związku z rodzajem pracy zawodowej jesteśmy
wiarygodni do tego aby przytoczyć kilka najważniejszych argumentów o
wartości Lasu:
- las jest miejscem gdzie możemy uprawiać turystykę, sport i aktywnie spędzać
czas : jeździć na rowerze, biegać i spacerować;
- przebywanie na terenach leśnych m.in. zwiększa odporności naszego
organizmu, obniża poziom stresu, poprawa nastroju, sprzyja poprawie efektu
psychoterapii.

- usługi ekosystemowe drzew są bezcenne, szczególnie w czasach zmian
klimatycznych i kryzysu bioróżnorodności, dlatego bezwzględnie powinniśmy
chronić las;
Nie ma żadnych dowodów na to, że gospodarka leśna przygotowuje
ekosystemy do zmian klimatycznych; to jest jedynie teza lansowana przez Lasy
Państwowe, krytykowana i kwestionowana przez środowiska naukowe
niezwiązane z Lasami Państwowymi.
Obecnie istniejące i wycinane pokolenia lasów nie są stare i słabe”. To zdrowe,
silne drzewa, których jedyną „winą” jest to, że wchodzą lub już przekroczyły
„wiek rębny”, czyli wiek, w którym Lasom Państwowym najbardziej się opłaca
je wyciąć. Dla przykładu 100 letnia sosna, to nie jest „stare” drzewo; to drzewo
w sile wieku, które dużo lepiej i skuteczniej będzie zatrzymywać wodę i
regulować nasz lokalny mikroklimat, niż „młode drzewa”, które będą musiały
wzrastać na gruncie odwodnionym w trakcie wycinki.
Wszyscy jesteśmy właścicielami lasu i wszyscy odpowiadamy za jego
kondycję i to w jakim stanie pozostawimy go naszym dzieciom. Każdy z nas
widzi także jak bardzo rozbudowuje się PKN ORLEN, którego niekorzystny
wpływ na nasze zdrowie i środowisko naturalne jest niepodważalnym faktem.
Bliskie sąsiedztwo zakładu sprawia, że las jest głównym i najważniejszym
elementem wpływającym na niwelowanie jego negatywnego oddziaływania. W
związku z tym oczekujemy opamiętania i przypominamy, że rolą
demokratycznych władz jest wypełnianie woli wyborców w tym realizację
potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Podpisując się pod apelem wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

LP IMIĘ I NAZWISKO PODPIS MIEJSCOWOŚĆ Adres e-mail
Twoje dane są chronione prawem. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej zwany "Administratorem") będzie Stowarzyszenie
Las to Zdrowie z siedzibą w Wyszynie 60 gmina Stara -Biała 09-411 , REGON 525217316 . Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w
celu przeprowadzenia kampanii związanej z apelem o wprowadzenie moratorium na wycinkę drzew oraz przyszłych podobnych działań.
Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych skontaktuj się z
Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Baner_-_las_to_zdrowie_(Post_Instagram).png

 

272.pngKopia_–_Kopia_–_White_Minimalist_Promotion_Beauty_Treatment_Instagram_Post_(A4_(Landscape)).png


Stowarzyszenie Las to Zdrowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Las to Zdrowie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...