W sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Nowym Prażmowie

Do:

Mateusz Morawiecki

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

PETYCJA

        Mieszkańcy Nowego Prażmowa oraz okolicznych miejscowości od lat żyją na tykającej bombie ekologicznej. Od 2020 roku na terenie działki w Nowym Prażmowie, przy ul. Akacjowej 18, w wyniku działań przestępczych, składowane są niebezpieczne odpady, które zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. 

I. Żądamy nakazania właścicielowi „Nitro-Chem” SA w Bydgoszczy, którym jest Skarb Państwa podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do usunięcia odpadów poprodukcyjnych tej firmy składowanych nielegalnie w naszej miejscowości. Odpady zalegają w dawnym kurniku od maja 2020r. Odpady te stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia i życia mieszkańców. Mamy dość życia w ciągłej obawie o nasze zdrowie, mienie i środowisko. Nie zgadzamy się aby odpady których wytwórca i właściciel jest znany usuwała Gmina Prażmów za pieniądze z naszych podatków.

II. Żądamy nakazania Prokuratorowi Generalnemu podjęcia pilnie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców nielegalnego transportu odpadów do Nowego Prażmowa i ich nielegalnego składowania w dawnym kurniku przy ul. Akacjowej 18. Działania Prokuratury Rejonowej w Piasecznie w tej sprawie uważamy za nieudolne i nienależyte. Ich skutkiem było umorzenie sprawy. Wnosimy aby śledztwo w tej sprawie zostało wznowione, z wyłączeniem Prokuratora Rejonowego w Piasecznie, i objęte stosownym nadzorem Prokuratora Generalnego.

III. Żądamy stworzenia systemu inwentaryzacji nielegalnie deponowanych odpadów niebezpiecznych wraz z ich kwalifikacją pod kątem pilności usunięcia ze względu na stopień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,

IV Żądamy stworzenia systemu nadzoru nad prawidłowością usunięcia nielegalnie deponowanych odpadów niebezpiecznych przez ich posiadacza,

V Żądamy wyznaczenia strategicznego podmiotu odpowiedzialnego za wszystkie działania niezbędne do skutecznego doprowadzenia do usunięcia nielegalnie zdeponowanych odpadów niebezpiecznych w przypadku braku możliwości wyegzekwowania tego obowiązku od posiadacza odpadów,

VI Żądamy wyposażenia ww. podmiotu w instrumenty prawne i środki finansowe konieczne do niezwłocznego usunięcia tych odpadów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na nasz wniosek na adres email zawarty poniżej.

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy Gminy Prażmów


Michał Kmiecik, Piotr Kandyba    Skontaktuj się z autorem petycji