NIE dla budowy stacji radiokomunikacyjnej w Ustroniu Lipowcu

Przechwytywanie3.JPG

NIE dla budowy masztu telekomunikacji w Ustroniu Lipowcu !!!

UWAGA: Inwestor Orange Polska S.A. złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę instalacji radiokomunikacyjnej - Maszt o wysokości 30 m w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych W Ustroniu przy ul. Górnej.

Żądamy wstrzymania decyzji o ustalenie warunków budowy masztu telekomunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych oraz gospodarstw rolnych!

Prosimy Burmistrza Miasta Ustroń o wskazanie operatorom innej lokalizacji ewentualnej inwestycji, która będzie znajdowała się w odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych!

Interes inwestora nie może być stawiany ponad interes lokalnej społeczności, czyli zdrowie mieszkańców a przede wszystkim naszych dzieci.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mówi jasno; Art.68. 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Dlaczego nam to prawo ma być odebrane?

W 2016 R. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI wydała opinię że:

  • NADAJNIKI TELEFONII KOMÓRKOWEJ” MOGĄ BYĆ GROŹNE DLA CZŁOWIEKA I POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ Z DALA OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA. MOGĄ POWODOWAĆ CHOROBY NOWOTWOROWE I PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO ŚMIERCI.

W 2019 roku kontrole działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej ponownie przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli.  Z raportu w tej sprawie wynika, że :

  • organy inspekcji ochrony środowiska oraz państwowej inspekcji sanitarnej nie są przygotowane organizacyjnie i technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego oraz że nie ma w Polsce jednoznacznych i przejrzystych regulacji prawnych normujący proces powstawania i modernizacji stacji bazowych i kontroli takich inwestycji.

 

Nie chcemy szpecących wież, dominujących w krajobrazie Ustronia! Nie chcemy inwestycji, która jest poza jakąkolwiek kontrolą!!!


USTROŃ to uzdrowisko! Działanie fal elektromagnetycznych wpływa niekorzystnie na organizmy żywe nie tylko w jego pobliżu ale także w odległości nawet do 20 KM!

Prosimy o przyłączenie się do protestu wszystkie osoby którym nie jest obojętny los oraz zdrowie mieszkańców Ustronia!

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Karolina Miech do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...