NIE dla budowy Trasy Balickiej - Zielona Młynówka Królewska

IMG_7446.jpg

Wyrażamy sprzeciw wobec planów budowy Trasy Balickiej. Trasa ta ma wiele wad. 

1. Wtłoczy więcej ruchu tranzytowego na ulice Krowodrzy takie jak: Czarnowiejska, Armii Krajowej, Reymonta, Królewska, pogarszając tym samym jakość powietrza i zwiększając hałas. 

2.  Przebieg Trasy został zaplanowany cennymi przyrodniczo terenami Młynówki Królewskiej i jej otuliny oraz okolicami szutrowej ulicy Zygmunta Starego. Są to tereny atrakcyjne przyrodniczo pełniące obecnie funkcję rekreacyjną. To miejsce spacerów, wycieczek rowerowych dla mieszkańców polskiego Zwierzyńca, Krowodrzy, Bronowic czy Mydlnik. Łącznie z sąsiadująca Doliną Rudawy i ogródkami działkowymi stanowi naturalną przestrzeń wytchnienia od miejskiego zgiełku i hałasu. Tereny te zlokalizowane są blisko osiedli mieszkaniowych, stąd idealnie nadają się na wieczorny jogging, nordic-walking czy rower. 

3. Budowa Trasy Balickiej naruszy sielankowy, wiejski charakter okolic Zygmunta Starego, otuliny Młynówki Królewskiej. Odetnie te tereny od Doliny Rudawy. Zniszczy jedne z najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych w okolicy Bronowic i Krowodrzy. 

4. Budowa Trasy Balickiej jest niczym nieuzasadnionym wydatkiem. Obecna ulica Balicka w zupełności spełnia swoje zadanie. Nie widać tam nadmiernej kongesti. Dodatkowo istnieje obwodnica w postaci ul. Pasternik - ul. Radzikowskiego - ROK - Conrada - Opolska, która powinna służyć takim celom jak tranzyt z lotniska. Dodatkowo w budowie jest Północna Obwodnica Krakowa, która dodatkowo odciąży ulicę Radzikowskiego. Nie jest zasadnym prowadzenie tranzytu przez osiedla mieszkaniowe na Krowodrzy. 

 English: 

We object to the plans to build the Balicka Route. This route has many disadvantages.

1. It will force more transit traffic to the streets of Krowodrza, such as: Czarnowiejska, Armii Krajowej, Reymonta, Królewska, thus worsening air quality and increasing noise.

2. The route was planned with the valuable natural areas of Młynówka Królewska and its buffer zone as well as the surroundings of the gravel street of Zygmunta Stary. These are areas that are naturally attractive and currently play a recreational role. It is a place for walks and bicycle trips for the inhabitants of Polish Zwierzyniec, Krowodrza, Bronowice and Mydlniki. Together with the neighboring Ore Mountains Valley and allotments, it is a natural space for respite from the hustle and bustle of the city. These areas are located close to housing estates, hence they are ideal for evening jogging, Nordic walking or cycling.

3. The construction of the Balicka Route will disturb the idyllic, rural character of the surroundings of Zygmunt Stary, the buffer zone of the Royal Młynówka. It will cut off these areas from the Ore Mountains Valley. It will destroy one of the most attractive green areas in the vicinity of Bronowice and Krowodrza.

4. The construction of the Balicka Route is an unjustified expense. The current Balicka Street is doing its job completely. There is no excessive congestion there. Additionally, there is a bypass in the form of ul. Pasternik - ul. Radzikowskiego - ROK - Conrada - Opolska, which should serve purposes such as transit from the airport. Additionally, the Northern Bypass of Krakow is under construction, which will additionally relieve Radzikowskiego Street. It is not reasonable to conduct transit through housing estates in Krowodrza.

https://dziennikpolski24.pl/ekspresowo-przy-rudawie/ga/1360374/zd/3153988

gogole maps 
https://www.google.com/maps/@50.0752676,19.8650717,3a,75y,1.99h,90.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxgLuouaQTSzHLMIdh63Cqw!2e0!7i13312!8i6656

artykuł o planach dewastacji zielonych płuch Krowodrzy i Bronowic w ramach Igrzysk Europejskich 
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26299667,deszcz-rzadowych-milionow-dla-krakowa-na-igrzyska-europejskie.html

 

IMG_6512.jpg116095_x700.jpg

IMG_7468.jpg

IMG_7465.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Michał do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...