"Nie dla dorożek" w referendum! - Apel Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt do Radnych Miasta Krakowa

Szanowni Państwo, Radne i Radni Miasta Krakowa!
 
Zwracamy się do Państwa z apelem, aby jedno z pytań zapowiedzianego przez Radę Miasta Krakowa referendum lokalnego w Krakowie, sprowadzało się do kwestii: „Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu funkcjonowania dorożek konnych w Krakowie?”, tak aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł wyrazić swoje zdanie na ten temat.
 
Działając w trosce o dobro zwierząt, a także bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wzywamy Państwa do odpowiedzialnego i merytorycznego podejście do tej sprawy, która jest coraz bardziej palącą skazą na wizerunku naszego miasta i jego władz. Tym bardziej, że to właśnie władze Krakowa są faktycznym organizatorem ruchu dorożkarskiego i wydają płatne koncesje na tego typu działalność, kompletnie ignorując postęp cywilizacyjny i idee współczesnej etyki.
 
Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ) uważa, że w XXI wieku serce wielkiego miasta nie jest właściwym miejscem do wykorzystywania koni w celach rozrywkowych. Jest to szkodliwy anachronizm, który nie powinien występować w przestrzeni publicznej naszego miasta. Dlatego od 5 lat domagamy się wprowadzenia zakazu ruchu dorożek w Krakowie, przypominając, że na terenie miasta regularnie dochodzi do dramatycznych zdarzeń i dantejskich scen z udziałem koni wykorzystywanych do ciągnięcia dorożek z turystami. Wiele z nich kończy się groźnymi urazami i kontuzjami koni, przy czym nie brakuje także wypadków śmiertelnych, jak np. na ul. Monte Cassino, Powstańców czy Świętego Jana, gdzie prokuratura postawiła woźnicy zarzut znęcania się nad zwierzęciem. W miesiącach letnich konie zmuszane są do pracy na rozgrzanym jak patelnia Rynku, w tropikalnych upałach sięgających 40 stopni i więcej, co naraża je na udary i zasłabnięcia, a według obowiązujących w mieście regulacji można je eksploatować przez 12 godzin bez żadnych przerw na odpoczynek. W trakcie całego roku kalendarzowego dochodzi z kolei do wypadków komunikacyjnych z udziałem koni dorożkarskich, które są groźne także dla mieszkańców i turystów, bowiem zdarzało się już że spłoszone konie taranowały ogródki kawiarniane, powodując poważne obrażenia wśród gości albo łamały nogi i żebra przypadkowym przechodniom. Co roku policja podejmuje kilkanaście interwencji związanych z tym zagadnieniem, dotyczących np. nietrzeźwego woźnicy dorożki, blokowania przez powóz przejazdu, upadku konia ciągnącego dorożkę, kolizji pojazdu z dorożką, uderzenia zgłaszającego przez dorożkarza lub uszkodzenia takiej osobie telefonu, płoszenia koni, czy też zgłoszenia nieostrożności dorożkarza, który o mało co nie wjechał w wózek z dzieckiem. To właśnie m.in. z tych powodów domagamy się wprowadzenia w Krakowie zakazu ruchu dorożek konnych podobnego do tych, jakie ze względu na dobro koni i bezpieczeństwo ludzi już wprowadzono w Londynie, Paryżu, Rzymie czy Barcelonie i wielu innych miastach świata.
 
Do tej pory władze miasta z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim na czele ignorowały nasze petycje i apele, a Rada Miasta Krakowa w dniu 12.01.2022 r. (stosunkiem głosów 12 – za, 25 – przeciw, 4 wstrzymujących się) odrzuciła obywatelską inicjatywę uchwałodawczą Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt w sprawie wprowadzenia zakazu funkcjonowania dorożek, ignorując w ten sposób głos 835 mieszkanek i mieszkańców Krakowa, którzy poparli nasz projekt uchwały.
 
Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt nie zgadza się na takie lekceważenie głosu mieszkanek i mieszkańców Krakowa i próbę schowania tego tematu pod dywan. Uważamy, że w tej niezwykle ważnej sprawie, wzbudzającej tak wielką aktywność społeczną i zainteresowanie, decyzje nie mogą zapadać pochopnie i pod dyktando tzw. biznesu dorożkarskiego. Nie mogą wreszcie zapadać ponad głowami mieszkańców, a tym bardziej wbrew oczywistej woli mieszkańców Krakowa.
 
W związku z tym apelujemy do Państwa Radnych o refleksję w tej sprawie i o to, aby Rada Miasta Krakowa, która już powołała Komisję do spraw przygotowania referendum lokalnego, a zarazem nie określiła jeszcze jego tematyki, umożliwiła wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta podjęcie decyzji w tej właśnie kwestii w trybie referendum, w trybie demokracji bezpośredniej. Proszę się nie bać głosu obywateli!
 
Agnieszka Wypych
Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agnieszka Wypych będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...