"NIE" dla likwidacji Wydziałów Sądu w Policach - "TAK" dla samodzielnego Sądu Rejonowego w Policach

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nieprzenoszenie Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z Polic i utworzenie samodzielnego Sądu Rejonowego w Policach.

Powiat Police to jeden z niewielu powiatów w całej Polsce, który nie ma własnego Sądu, pomimo, że o jego utworzeniu dyskutowało się od lat. Wiele Sądów Rejonowych jest mniejszych niż sam Zamiejscowy Wydział Karny w Policach (całe sądy mają po 5 sędziów - tyle, co w tutejszym Wydziale), więc nowopowstały Sąd wcale nie byłby Sądem najmniejszym. Według danych GUS, zawierającymi prognozę ludności na lata 2013-2050 wynika, że liczba mieszkańców powiatu polickiego zwiększa się, a liczba mieszkańców Szczecina sukcesywnie zmniejsza... Jest to spowodowane tym, że centrum Szczecina staje się niejako enklawą dla firm, a ludzie coraz częściej przeprowadzają się na jego obrzeża, m.in. właśnie do gmin Police, Dobra, Nowe Warpno czy Kołbaskowo (leżących w obszarze powiatu polickiego).  

W powiecie funkcjonuje Komenda Powiatową Policji w Policach, więc jak najbardziej korzystną decyzją z punktu widzenia społeczności powiatu polickiego jest utworzenie Prokuratury i Sądu w Policach. 

Istnienie sądu lub chociaż wydziałów sądu w Policach podnosi prestiż miasta. Niewątpliwie dla mieszkańców Polic i powiatu polickiego, oraz osób prowadzących na tym terenie działalność gospodarczą, ważne jest, aby mieć możliwość załatwienia jak największej liczby spraw w jednym miejscu. Teraz mamy możliwość załatwienia w zasadzie wszystkich spraw administracyjnych. W Policach jest siedziba Starostwa, Urząd Stanu Cywilnego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach, Wydział Geodezji i inne. Likwidacja wydziałów sądu spowoduje, że załatwienie spraw, nie tylko sądowych, w Policach stanie się dużo trudniejsze (np. wypis z Geodezji jest połączony ze złożeniem wniosku w Wydziale Ksiąg Wieczystych).  

Znaczącym atutem dla nas, jako interesantów Sądu w Policach jest lokalizacja tej instytucji. W chwili obecnej Sąd dysponuje prostym dojazdem, parkingiem. Po likwidacji wydziałów zamiejscowych i przeniesieniu ich do budynku przy placu Żołnierza mieszkańcy naszego Powiatu będą mieli znacznie utrudniony dostęp logistyczny do Sądu. Budynek Sądu znajduje się w samym centrum Szczecina, nie dysponuje własnym parkingiem, niezwykle ciężko jest znaleźć miejsce parkingowe, a jeżeli już się uda – wszystkie parkingi wokół Sądu są parkingami płatnymi. Dla osób niezmotoryzowanych dostęp ten też będzie utrudniony, bo pomimo skomunikowania Polic ze Szczecinem liniami autobusowymi dojazd taki zajmuje ponad 40 minut, nie licząc czasu, jaki należy poświęcić na dojście do autobusu i z autobusu do budynku Sądu. Jeszcze trudniejszy dojazd do budynku Sądu na placu Żołnierza będzie dla osób zamieszkujących miejscowości ościenne w powiecie polickim.

Ostatnią, ale niewątpliwie ważną z „ludzkiego” punktu widzenia sprawą jest właśnie „kameralność” polickiego Sądu. To właśnie w małych Sądach dużo prościej i przyjemniej jest załatwić sprawę. W małych Sądach sprawy są załatwiane szybciej, a w chwili obecnej, kiedy już czas oczekiwania na wpis w Księdze Wieczystej jest znaczny (około pół roku), przeniesienie Wydziału do Sądu w Szczecinie spowoduje jeszcze większe jego wydłużenie. W wielu przypadkach jest to okres, na który interesantów po prostu „nie stać”…

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Abramowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...