"NIE" dla obwodnicy Łowicza w rejonie Zielkowic i Urbańszczyzny

Petycja do:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

PETYCJA

"NIE" dla obwodnicy Łowicza w rejonie Zielkowic i Urbańszczyzny

w sprawie odstąpienia od dalszych etapów prac nad wariantami 3 i 4 projektowanej obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92.

 

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym, mieszkańców miejscowości Zielkowice i Urbańszczyzna oraz miłośników terenów rekreacyjnych w obrębie Lasku miejskiego i zalewu w Łowiczu

stanowczo protestujemy przeciwko zaprezentowanym wariantom 3 i 4 przebiegu obwodnicy Łowicza

oraz na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195)

zwracamy się z apelem o odstąpienie od dalszych etapów prac nad wariantami 3 i 4 projektowanej obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92.

 

Uzasadnienie

Jako mieszkańcy Zielkowic i Urbańszczyzny oraz miłośnicy okolicznych terenów rekreacyjnych z oburzeniem przyjęliśmy informację o udostępnionych w dniu 06.05.2021 przez biuro projektów komunikacyjnych IVIA koncepcjach budowy obwodnicy Łowicza na terenach miejscowości Zielkowice i Urbańszczyzna.

Stanowczo protestujemy przeciwko zaprezentowanym wariantom nr 3 i 4, wg których planowana obwodnica przebiega w sąsiedztwie Lasku miejskiego, zalewu miejskiego oraz przecina nowopowstałe osiedle domków jednorodzinnych w miejscowości Zielkowice.

Wariant_3.pngŹródło: http://obwodnicalowicza.pl/wp-content/uploads/2021/05/W3_PLAN-SYTUACYJNY-W3.1.pdf

Wariant_4.pngŹródło:  http://obwodnicalowicza.pl/wp-content/uploads/2021/05/W4_PLAN-SYTUACYJNY-W4.1.pdf

Koncepcja budowy obwodnicy w wariancie 3 i 4 jest niekorzystna zarówno dla mieszkańców Zielkowic i Urbańszczyzny, jak również dla mieszkańców Łowicza, którzy chętnie korzystają z uroków przyrody i ciszy panującej na tych terenach, uprawiając sport i turystykę rekreacyjną. Tereny te są miejscem wycieczek rowerowych wiodących przez 'zielone płuca Łowicza'.  Budowa obwodnicy wg planu 3 i 4 zmieni nie do poznania tereny będące oazą ciszy i spokoju i zwiększy zanieczyszczenie powietrza na tym terenie. Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Łowiczu odbędzie się kosztem mieszkańców Zielkowic i Urbańszczyzny.

Koncepcja ta jest sprzeczna z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w gminie Łowicz w roku 2004, w którym grunty przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, leśnictwo oraz rolnictwo. Mieszkańcy nowo-wybudowanego osiedla w Zielkowicach wybrali te tereny nieprzypadkowo, szukając dla siebie i swoich rodzin spokoju i kontaktu z naturą. Należy pamiętać, iż przepisy umożliwiają dokonywanie zmian w prawie miejscowym, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego, nie zwalniają one jednak władz i instytucji z tworzenia regulacji, które służą mieszkańcom, a nie im szkodzą.

Po wielu rozmowach z leśniczym i osobami, którym bliska jest ekologia, należy stwierdzić, że koncepcja ta jest również niekorzystna dla wielu żyjących tu gatunków zwierząt i ptaków: bocianów, bażantów, kruków, bobrów, zajęcy i saren. Obwodnica ta naruszy cenne tereny przyrodnicze przecinając szlaki migracji zwierząt. Budowa obwodnicy nieodwracalnie zniszczy te cenne przyrodniczo i społecznie tereny i zmieni charakter tego miejsca.

Zgadzamy się, że poprawa infrastruktury jest konieczna, ale nie kosztem degradacji środowiska naturalnego oraz zielonych i czystych terenów.

Należy nadmienić, że głównym problemem Łowicza był i jest nadmierny ruch na krajowej 70, a planowanym rozwiązaniem miało być stworzenie obwodnicy w ciągu dróg krajowych 70 i 92 (tj. uprzedni 1 etap planowanej obwodnicy Łowicza między ulicą Bolimowską, a Poznańską). Jest to jedyny pożądany i uzasadniony społecznie odcinek obwodnicy Łowicza. Krajowa droga nr 14 i 92 są ze sobą już połączone od wielu lat (tzw. stara obwodnica).

Protestujemy przeciwko planowaniu obwodnicy Łowicza w rejonie Zielkowic i Urbańszczyzny i wnosimy jak na wstępie. Wierzymy, że przy udziale społeczeństwa zostanie wypracowany optymalny wariant przebiegu tej drogi.

 


Jarosław Graczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jarosław Graczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...