Nie dla podwyżki za odbiór śmieci !

Działajac jako mieszkańcy gminy Słupno , kierując sie interesem publicznym i troską o dobro wspólne , na zasadzie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r, o petycjach ( Dz. U. z 2018r. , poz.870, t.j.) , niniejszym wnosimy o zmiane uchwały rady gminy z dnia 30.12.2020r. dotyczacej zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i ustalenia takiej opłaty.

Jako mieszkancy gminy Słupno widzimy wyraznie , że nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami powiązana z m3 zużycia wody jest wysoce niesprawiedliwa. Nowy sposób naliczania opłat spowodował ogromne podwyżki u wielu mieszańców gminy. Wiekszość mieszkańcow natomiast musi płacić wiecej za wywóz swoich odpadów. Nikt z nas nie widzi zwiazku zużycia wody z ilością wyprodukowanych śmieci. Nikt z nas nie zaczął nagle z miesiaca na miesiac produkować dwa razy wiecej śmieci a także zużywamy tyle samo wody co zawsze. Co prawda Pan wójt na sesji 30.12.2021r. zaproponował poinformowanie mieszkańcow w jaki sposób obejść podwyżki ,to znaczy nie używać  tyle co zawsze wody przez 3 miesiace. Niestety ale osoby z małymi dziećmi , mający zaplanowany remont lub awarię ogrzewania nie mogli sobie pozwolić na obejście podwyżki , jeżeli ktokolwie był w stanie.  Bardzo żałujemy ze Pan wójt nie zaproponował wszystkim mieszkańcom gminy Słupno wyprowadzki do miasta na 3 miesiace tak aby płacić mniej . Uważamy również za wysoce niestosowne sugerowanie jakoby tylko 80% mieszkańcow płaciło za śmieci. Nie przedstawiono na to dowodów a tym bardziej , że ostatnie rozliczenie wyraznie pokazuje coś odwrotnego , nadpłate. Wpływy od mieszkańców wyniosły 2,715,585.50zl natomiast koszt odbioru odpadów wyniósł 2,432,798.13zł. Uważamy również , że podnosząc opłaty za odbiór odpadów dla  większości mieszkańców gminy Słupno , zarówno rada gminy jak i wójt działali na naszą niekorzyść . Problemem jaki powstał, nie jest to co sugeruje wójt razem z radą gminy natomiast powstały PSZOK. Inwestycja która obciażyła mieszkańców natychmiastowo kwota 483,412.15 zł. To jest kwota powstania PSZOK pomniejszona o dotacje jaka gmina otrzymała plus koszt obsługi . Koszty obsługi PSZOK to 278 tys zł wydają sie bardzo duże i nie jest powiedziane czy nie będą rosły z roku na rok. Nie wiadomo również co składa się na tą kwote. Uważamy że obciażanie mieszkańców kosztami powstania PSZOK poprzez podwyżki za wywóz śmieci nie jest właściwe . Gmina mogła sfinansować powstanie PSZOK ze środków własnych lub wziaśźć kredyt a nie obciażać mieszkańcow kosztami w zakamuflowany sposób . 

Po uargumentowaniu swojego stanowiska wzywamy radę gminy do zmiany swojej uchwały z 30.12.2020 i przywrócenia starego sposobu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli stawka naliczana powinna być od osoby . Ponadto wzywamy radę gminy do zmiany finansowania powstałego PSZOK tak aby nie obciążał on wszystkich mieszkańców. Najlepszym rozwiązaniem byłoby samofinansowanie jeżeli jest to możliwe. Zasada kto korzysta ten płaci. 

Mamy nadzieję, że rada gminy niezwłocznie odniesie się do petycji mieszkańców , pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek oraz uchyli uchwałe z dnia 30.12.2020r. dotyczacej zmiany metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Beata Rejniak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...