NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu STOMIJNEGO

Zwracam się do Państwa w imieniu fundacji STOMAlife reprezentującej środowisko stomików, z prośba o wsparcie nas w kwestii opublikowanego przez MZ w dniu 8 lipca 2022 rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  

Na chwilę obecną obowiązują limity wartościowe, które  nie były rewaloryzowane od 2003 roku! Od dawna informujemy MZ że obecna formuła jest niewystarczająca, aby móc godnie funkcjonować, a rosnące z miesiąca na miesiąc ceny, pogarszają ciągle ten status. Pisząc wprost nikt zdrowy nie wyobraża sobie możliwości skorzystania z toalety raz na dwa dni a w najlepszym wypadku raz dziennie! 

Tymczasem MZ opublikowało projekt ustawy, która wprawdzie diametralnie zmienia sposób refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, ale w sposób bardzo dla osób z wyłonioną stomią niekorzystny.

Publikowany projekt zakłada:

1. Potencjalną dopłatę dla osób dorosłych do odbieranego sprzętu stomijnego, odpowiednio w wysokości 10% - worki i płytki, 20% - środki do pielęgnacji.

2. Dostęp do środków do pielęgnacji ograniczony zostaje wyłącznie do pasty stomijnej 1 na miesiąc lub 15 pierścieni lub 30 półpierścieni oraz chusteczek ( 30 szt ) lub sprayu ( szt 1 ) do usuwania przylepca. Oznacza to że nic poza wymienionymi środkami nie będzie refundowane.

3. Przy kolostomii refundacji nie podlegają żadne uszczelniacze.

4. Ograniczenie możliwości kontynuacji zleceń przez pielęgniarki i położne - możliwość kontynuacji na 6 miesięcy a nie jak dotychczas 12 miesięcy.

5. Zakłada dopłatę do sprzętu również dla stomików z uprawnieniami dodatkowymi.

6. Przy wyliczaniu limitów zostały przyjęte ceny, które nie są aktualnie co oznacza realnie dużo większe dopłaty pacjentów, niż przewidywane w projekcie.

7. Zaopatrzenie dla stomika ma być wystawiana na 4 odrębnych zleceniach w zależności od typu środków do zaopatrzenia stomii.

8. Przewidywany sposób określania sprzętu ogranicza w sposób znaczny dostęp do sprzętu, dodatkowo dokładając ogromnej pracy przy wypisaniu zleceń ograniczając czas, który lekarz czy pielęgniarka może poświęcić na badanie pacjenta.  

Jeżeli ustawa wejdzie w życie zgodnie z propozycjami doprowadzi do wielu powikłań wynikających z niewystarczającego zaopatrzenia, ponieważ stomików zwyczajnie nie będzie stać na uiszczanie dopłat. W konsekwencji spowoduje wycofanie się stomików z życia społecznego i zawodowego.

To o co Fundacja i sami stomicy walczą od lat, czyli szansa na godne życie, obróci się w proch! 

Nasze postulaty:  

1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji - możliwość indywidualnego doboru zaopatrzenia w określonej wartości refundacji i , bez współfinansowania ze strony osób z wyłonioną stomią.  

2. Urealnienie limitów stomijnych:  

o   kolostomia – 450 zł  

o   ileostomia – 600 zł  

o   urostomia – 650 zł  

3. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego z uwzględnieniem spersonalizowanej możliwości doboru zaopatrzenia.


Agnieszka Siedlarska Fundacja STOMALIFE    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agnieszka Siedlarska Fundacja STOMALIFE będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...