Nie dla projektu ustawy związku OZZPiP o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)1.png

 

12 marca 2023 roku

Pani

Krystyna Ptok

Przewodnicząca

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 

Ja niżej podpisana/y składam stanowczy sprzeciw wobec projektu ustawy z marca 2023 roku, zmieniającego ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - autorstwa Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP).

Sprzeciw motywuję brakiem akceptacji dla dalszego nierównego traktowania w zatrudnieniu ponad stu tysięcy pielęgniarek i położnych.

Jest rzeczą niedopuszczalną, że związek zawodowy pielęgniarek gwałci regulacje zawarte w Kodeksie pracy, dotyczące jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę. Zasadność powyższych zarzutów potwierdzają wyroki sądowe w sprawie odszkodowań dla pielęgniarek, które za pracę o takiej samej wartości otrzymują wynagrodzenie mniejsze o 30%.

Haniebne jest, że OZZPiP przedstawia projekt, który utrzymuje horrendalne różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych, które z dniem 1 lipca 2023 roku przekroczą kwotę 2 tys. PLN miesięcznie.

Powyższy projekt ustawy w sposób zdecydowany stoi w sprzeczności z krzyczeniem przez panią przewodniczącą przed szpitalem w Tarnowie - doświadczenie ma znaczenie.

 

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)2.png


Mariusz Mielcarek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mariusz Mielcarek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...