„NIE” DLA PRZEJĘCIA PORTU MORSKIEGO W ELBLĄGU PRZEZ RZĄD

My, Mieszkanki i Mieszkańcy Elbląga oraz subregionu Zalewu Wiślanego, protestujemy przeciwko zamiarom rządu, który chce przejąć port w Elblągu.

 
NIE WYRAŻAMY ZGODY NA PRZEJĘCIE PORTU MORSKIEGO W ELBLĄGU PRZEZ PAŃSTWO I OCZEKUJEMY DOPROWADZENIA KANAŁU PRZEZ MIERZEJĘ DO ELBLĄSKIEGO PORTU

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach zwracamy się do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o:

odstąpienie od wszelkich prób przejęcia w całości lub częściowo Portu Morskiego w Elblągu przez Państwo;

zmianę zakresu budowy kanału przez Mierzeję i zakończenia go przy nabrzeżach portu w Elblągu, a nie kilometr przed nimi. I tym samym przywrócenia właściwego celu inwestycji pn. Kanał przez Mierzeję, jakim jest zbudowanie drogi wodnej łączącej Port Morski w Elblągu z Zatoką Gdańską.

Przedstawiciele Rządu na początku lipca 2022 roku poinformowali, że port w Elblągu ma stać się portem państwowym twierdząc, że „będzie to sprzyjało jego rozwojowi”. Równolegle budowany jest Kanał przez Mierzeję, czyli droga woda łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Od początku założenie było takie,
że Kanał miał powstać po to, aby połączyć elbląski port z morzem. Lecz decyzją rządu inwestycja ta została zatrzymana ok. 1 km przed nabrzeżami elbląskiego portu, co oznacza, że żaden statek nie dopłynie kanałem do jedynego portu, jakim jest port w Elblągu.

Działania rządu powodują, że Kanał przez Mierzeję stanie się inwestycją bezzasadną ekonomicznie i całkowicie nieprzydaną transportowo. Będzie ona miała też znikomy wpływ na rozwój portu, Elbląga oraz subregionu Zalewu Wiślanego.

Rząd domaga się od samorządu sfinansowania tej części inwestycji, chociaż wie o tym, że byłaby ona ogromnym obciążeniem dla Miasta i że formalnie Miasto nie może jej wykonać, bo choć jest właścicielem portu, to nie jest właścicielem rzeki Elbląg, na której zadanie ma być realizowane. Rzeka Elbląg, jako wewnętrzne wody morskie jest administrowana przez Urząd Morski w Gdyni, czyli przez administrację państwową. Zatrzymanie budowy Kanału przez Mierzeję przed portem, służy tylko temu, by mieć argumenty za przejęciem portu w Elblągu przez Państwo.

Dlatego domagamy się doprowadzenia tej inwestycji do nabrzeży Portu Morskiego w Elblągu, by kanał przez Mierzeję mógł spełnić swoje najważniejsze zadanie, czyli umożliwić transport wodny między elbląskim portem a morzem.

Oczekujemy, że zgodnie z art. 10.1 Ustawy o petycjach, zostanie ona rozpatrzona i – zgodnie z art. 13.1 – otrzymamy odpowiedź od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na petycję „NIE” DLA PRZEJĘCIA PORTU MORSKIEGO W ELBLĄGU PRZEZ RZĄD.

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jerzy Wcisła będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...