NIE planowanemu przebiegowi drogi DK75 w wariancie KS1 przez Park Krajobrazowy

Sprzeciwiamy się planowanemu przebiegowi drogi krajowej DK75 w wariancie KS1 na odcinku przylegającym bezpośrednio do Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

Prosimy o zdecydowane przesunięcie przebiegu trasy w kierunku wschodnim z uszanowaniem wartości jakie niesie ze sobą Park Krajobrazowy oraz kompleksy leśne będące jego jednolitą częścią, która nie ogranicza się jedynie do granic administracyjnych Parku.

Sprzeciwiamy się planowanemu przebiegowi drogi krajowej DK75 w wariancie KS1 na odcinku przylegającym bezpośrednio do Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Prosimy o zdecydowane przesunięcie przebiegu trasy w kierunku wschodnim z uszanowaniem wartości jakie niesie ze sobą Park Krajobrazowy oraz kompleksy leśne będące jego jednolitą częścią, która nie ogranicza się jedynie do granic administracyjnych Parku.
Swój sprzeciw uzasadniamy następującymi postulatami:
 • wartość turystyczno-przyrodnicza będąca głównym walorem rejonu Wiśnicko-Lipnickiego zostanie bezpowrotnie utracona w promieniu kilku kilometrów -jedne z większych jednolitych kompleksów leśnym Parku Krajobrazowego (5-7 km, 8-10 km) zostaną zniszczone
 • zostaną zniszczone siedliska chronionych zwierząt oraz pierwotny ekosystem regionu
 • zostaną przecięte szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe
 • obiekty turystyczne w rejonie Wiśnicko-Lipnickim stracą na swojej zasadności
 • koszt budowy trasy w wariancie KS1 przewyższa 4 razy wariant preferowany i przedstawiony pierwotnie przez projektanta trasy
 • trasa przechodzi przez wiele terenów osuwiskowych oraz ze znacznymi zmianami w przewyższeniu
 • przebieg trasy KS1 pokrywa się w 90% z propozycją Wójta Gminy Gnojnik, który nie uwzględnił utraty wartości gmin przyległych
 
Korzyści, które niesie sprzeciw:
 
 • zostanie chroniony Park Krajobrazowy w rejonie Wiśnicko-Lipnickim 
 • zostaną ochronione siedliska chronionych zwierząt 
 • ocalony zostanie walor turystyczno-przyrodniczy całego regionu Wiśnicko-Lipnickiego 
 • uniknie się olbrzymich kosztów budowy według planu proponowanego w wariancie KS1 
 • -zostanie ocalony ekosystem całego regionu - obiekty turystyczne i przyrodnicze nie stracą na swojej zasadności
 
 
 
 
 
 
 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Gabriela Cygan do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...