Kraków - Nie dla kolejnych krótkich tramwajów

DSC_0985_(1)1.jpg

Krakowskie MPK planuje w najbliższym czasie zakup nowych tramwajów w trzech konfiguracjach: jednokierunkowe o długości 40-43 metrów, jednokierunkowe o długości 24-27 metrów oraz dwukierunkowe o długości 32-34 metrów. Dodatkowo w planach jest także zakup używanych tramwajów GT8SU z Düsseldorfu w celu zmodernizowania ich do standardu GT8N lub GT8C. Tramwaje te pochodzą z lat 1973-1975 oraz również mają około 26 metrów długości. Inicjatywa Twoja Komunikacja apeluje do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie o zrezygnowanie z zakupów jakichkolwiek tramwajów o długości 24-27 oraz 32-34 metrów na rzecz tramwajów wyłącznie ponad 40-metrowych. Warto pamiętać, że tramwaj eksploatowany być może nawet 60 lat, a miasto ciągle się rozwija i już obecnie brakuje najdłuższego taboru tramwajowego, w związku z czym pasażerowie wielu linii muszą jeździć w zatłoczonych tramwajach. Bez natychmiastowej zmiany decyzji MPK sytuacja ta będzie się dalej pogarszać, a krótkie tramwaje zdominują krakowskie torowiska.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej inicjatywy: https://twojakomunikacja.tk/NieDlaKrotkichTramwajow.html


Twoja Komunikacja    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Twoja Komunikacja do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...