Kraków - Nie dla kolejnych krótkich tramwajów

DSC_0985_(1)1.jpg

Krakowskie MPK planuje w najbliższym czasie zakup nowych tramwajów w trzech konfiguracjach: jednokierunkowe o długości 40-43 metrów, jednokierunkowe o długości 24-27 metrów oraz dwukierunkowe o długości 32-34 metrów. Dodatkowo w planach jest także zakup używanych tramwajów GT8SU z Düsseldorfu w celu zmodernizowania ich do standardu GT8N lub GT8C. Tramwaje te pochodzą z lat 1973-1975 oraz również mają około 26 metrów długości. Inicjatywa Twoja Komunikacja apeluje do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie o zrezygnowanie z zakupów jakichkolwiek tramwajów o długości 24-27 oraz 32-34 metrów na rzecz tramwajów wyłącznie ponad 40-metrowych. Warto pamiętać, że tramwaj eksploatowany być może nawet 60 lat, a miasto ciągle się rozwija i już obecnie brakuje najdłuższego taboru tramwajowego, w związku z czym pasażerowie wielu linii muszą jeździć w zatłoczonych tramwajach. Bez natychmiastowej zmiany decyzji MPK sytuacja ta będzie się dalej pogarszać, a krótkie tramwaje zdominują krakowskie torowiska.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej inicjatywy: https://twojakomunikacja.github.io/NieDlaKrotkichTramwajow.html


Twoja Komunikacja    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Twoja Komunikacja będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...