O ratunek dla cmentarzy na stoku Cytadeli w Poznaniu!

APEL DO PREZYDENTA MIASTA POZNANIA I RADY MIASTA POZNANIA

My, niżej podpisani, zwracamy się do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania z wnioskiem o pilne podjęcie działań ratunkowych wobec historycznych cmentarzy na stoku Cytadeli Poznańskiej.

W sposób szczególny apelujemy o ratunek dla cmentarza staroparafialnego św. Wojciecha, który jest drugim najstarszym, zachowanym do dziś cmentarzem Poznania i wraz z pozostałymi cmentarzami na cytadeli stanowi własność miasta Poznania. Na tej założonej w połowie XIX wieku nekropolii pochowano wielu wybitnych poznaniaków, naukowców oraz działaczy niepodległościowych i społecznych, należących do elity Drugiej Rzeczypospolitej, będących współtwórcami Poznania w odrodzonej Polsce. 

Na skutek wieloletnich zaniedbań i braku własciwej troski o tę cenną nekropolię, na wspomnianym cmentarzu obejrzeć możemy figury nagrobne z oderwanymi głowami, połamane krzyże, zapadnięte pomniki nagrobne, popękane i zdekompletowane płyty, rozrzucone kute i żeliwne ogrodzenia o secesyjnym, czy modernistycznym wzorze. Część nagrobków w ostatnich latach uległa całkowitej destrukcji. Jednak nadal znaczna część nadaje się do konserwacji.

Na naszych oczach znika jeden z najstarszych poznańskich cmentarzy, położony na obszarze prawnie chronionym ze względu na jego walory zabytkowe i historyczne.

W związku z tym zwracamy się  do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania z wnioskiem o bezzwłoczne działania, a konkretnie o:

- podjęcie jeszcze w tej kadencji samorządowej działań zmierzających do zabezpieczenia w budżecie miasta Poznania środków finansowych na niezbędne prace inwentaryzacyjne ww. cmentarza w roku 2019 oraz środków na podstawowe zabezpieczenie elementów sztuki sepulkralnej, najbardziej narażonych obecnie na zniszczenie na tym cmentarzu;

- rozpoczęcie planowej renowacji nagrobków na ww. cmentarzu;

- uporządkowanie (lub opracowanie na nowo) układu zieleni cmentarnej, co jest szczególnie ważne w związku z bogactwem przyrodniczym pasa zieleni okalającego Cytadelę, w którym znajduje się cmentarz; uzupełnienie ubytków drzew, powalonych przez wiatr w ostatnich latach.

- rozważenie możliwości zainstalowania na cmentarzu właściwego stylistycznie oświetlenia.

Jesteśmy przekonani, że relatywnie niewielkim kosztem Miasto Poznań może w ciągu kilku lat powstrzymać destrukcję tego cennego cmentarza - pomnika pamięci o naszej historii.

CYTADCM.jpg

Na cmentarzu pochowano wiele wybitnych osobistości związanych z naszym miastem, m.in.:

płk Erwina Więckowskiego (1894-1975) - legionistę, piłsudczyka, Tymczasowego Prezydenta Miasta Poznania w l. 1934-1937;

Antoniego Stanisława Jurasza (1847-1923) - wybitnego lekarza i naukowca, współtwórcę światowej larynglologii, rektora Uniwersytetu Lwowskiego w l. 1918/1919, profesora Uniwersytetu Poznańskiego;

Antoniego Tomasza Jurasza (1882-1961) - wybitnego lekarza i naukowca, profesora Uniwersytetów we Frankfurcie i Poznaniu, prorektora UP i Dziekana Wydziału Lekarskiego UP, naczelnego chirurga twierdzy Modlin we wrześniu 1939 i lekarza Armii "Poznań", dziekana z prawami rektora Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu w czasie II wojny światowej, współtwórcę polskiej chirurgii XX wieku;

Andrzeja Kaźmierczaka (1873-1922) - zasłużonego radnego miasta Poznania, zamorodowanego w 1922 r. w poznanskim Ratuszu, z zabytkową figurą "Pielgrzym" wg proj. Władysława Marcinkowskiego na mogile;

Matkę Marię Ignację, Michalinę Szydłowską (1858-1931)- pierwszą przełożoną generalną urszulanek polskich;

prof. Konstantego Hrynakowskiego (1878-1938) , chemika-krystalografa, twórcę Katedry Chemii Farmaceutycznej UP;

prof. Kazimierza Wójcika (1875-1937), prof. UP, wybitnego geologa;

prof. Jana Gabriela Grochmalickiego (1883-1936)- rektora UP, wybitnego zoologa, ekologa i budowniczego Uniwersytetu Poznańskiego;

rodziców bł. ks. Narcyza Putza, powstańca wielkopolskiego, przedwojennego radnego miasta Poznania, zamordowanego przerz Niemców w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Dachau, beatyfikowanego przez Jana Pawła II.

RATUJMY CMENTARZE NA STOKU POZNAŃSKIEJ CYTADELI!

39253380_511582569270267_4982222424830377984_n.jpg

Tu możemy zobaczyć, w jakim stanie są zabytkowe nagrobki na mogiłach zasłużonych Polaków na tym cmentarzu: https://www.facebook.com/pg/ochronazabytkow/photos/?tab=album&album_id=534809606947563


Społeczny Opiekun Zabytków Adam Suwart oraz Stowarzyszenie Łazęga Poznańska i cmentarze-poznania.pl    Skontaktuj się z autorem petycji