O upamiętnienie Alberta Camusa w Poznaniu

Do Prezydenta Miasta Poznania

Do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

i Radnych Miasta Poznania

 

"Nie, system, gdzie robotnik musi wybierać między nędzą a śmiercią, nie jest systemem normalnym. I ci, którzy z bliska czy daleka, bez ogródek lub ostrożnie, rzucają kalumnie i krytykują męczenników Poznania – wykopują wyraźną przepaść, dzielącą ich od wspólnoty ludzi wolnych i bezczeszczą honor rewolucji, w której obronie jakoby stają."

ALBERT CAMUS o Poznańskim Czerwcu 1956, Paryż, 12.7.1956 r.

 

PETYCJA O UPAMIĘTNIENIE W POZNANIU ALBERTA CAMUSA

 

My, niżej podpisani zwracamy się do Przedstawicieli Władz Miasta Poznania z wnioskiem o upamiętnienie w Poznaniu imienia ALBERTA CAMUSA. Proponujemy, by imię wybitnego twórcy nadać parkowi, skwerowi, względnie ulicy, placowi lub osiedlu. Prosimy, aby nadać imię obiektowi dotąd nie nazwanemu, aby nie doszło do kontrowersji z koniecznością zmiany nazwy, dokumentów itp.

Albert Camus (1913-1960) wybitny francuski intelektualista, filozof, pisarz i dramaturg, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jest osobistością szczególnie zasłużoną dla Poznania.

W 1956 r., na wieść o wybuchu rebelii w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956, zaangażował się w Paryżu w organizację wiecu solidarności z robotnikami Poznania (12.7.1956 r.).

Podczas tego solidarnościowego z poznaniakami zgromadzenia poprzez swoje wzniosłe przemówienie przybliżył światu prawdę o bohaterstwie uczestników Poznańskiego Czerwca1956 r., ostro skrytykował komunizm oraz przemówienie premiera rządu PRL, Józefa Cyrankiewicza, grożącego poznańskim irredentystom "odrąbaniem ręki".

Należy uznać, że Albert Camus - obok jego uniwersalnych zasług dla kultury światowej - był najwybitniejszym i najbardziej znanym w 1956 roku intelektualistą, który osobiście poświęcił się wsparciu Poznańskiego Czerwca 1956 i apelował do świata o pomoc i ochronę dla walczących z opresyjnym komunizmem poznaniaków i - szerzej - Polaków. Przez wiele lat wspierał polską emigrację, utrzymując żywe kontakty m.in. z Józefem Czapskim i czerpiąc nieustannie wiedzę o Polsce i Polakach, która służyła mu do wspierania ich wolnościowych interesów w kręgach francuskich i międzynarodowych elit.

Postawa ta była tym bardziej szczególna, że znaczna część francuskich intelektualistów pozostawała pod swoistym urokiem Stalina, lekceważąc opresyjny wymiar systemu stalinowskiego w państwach poddanych jego dyktatowi.

Od wiosny 2018 r. w Urzędzie Miasta "leży" wniosek Adama Suwarta, jednego z obywateli, mieszkanców Poznania, syna uczestnika Poznańskiego Czerwca 1956 r., Jana Suwarta, o upamiętnienie Alberta Camusa. Wniosek został poparty pisemnie przez Polskie Stowarzyszenie Alberta Camusa. 

W dniu 60. rocznicy tragicznej śmierci pisarza (04.01.2020), dramaturga, noblisty i znakomitego człowieka, prosimy o upamiętnienie Alberta Camusa poprzez nadanie Jego imienia odpowiedniemu, godnemu miejscu. Uczcijmy w ten sposób tego, który w jednym z najtrudniejszych momentów poznańskiej historii, pamiętał o naszym mieście i jego mieszkańcach.

Poznań, 4 stycznia 2020 r., w 60. rocznicę śmierci Alberta Camusa.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Adam Suwart do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook