O upamiętnienie Alberta Camusa w Poznaniu

Do Prezydenta Miasta Poznania

Do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

i Radnych Miasta Poznania

 

"Nie, system, gdzie robotnik musi wybierać między nędzą a śmiercią, nie jest systemem normalnym. I ci, którzy z bliska czy daleka, bez ogródek lub ostrożnie, rzucają kalumnie i krytykują męczenników Poznania – wykopują wyraźną przepaść, dzielącą ich od wspólnoty ludzi wolnych i bezczeszczą honor rewolucji, w której obronie jakoby stają."

ALBERT CAMUS o Poznańskim Czerwcu 1956, Paryż, 12.7.1956 r.

 

PETYCJA O UPAMIĘTNIENIE W POZNANIU ALBERTA CAMUSA

 

My, niżej podpisani zwracamy się do Przedstawicieli Władz Miasta Poznania z wnioskiem o upamiętnienie w Poznaniu imienia ALBERTA CAMUSA. Proponujemy, by imię wybitnego twórcy nadać parkowi, skwerowi, względnie ulicy, placowi lub osiedlu. Prosimy, aby nadać imię obiektowi dotąd nie nazwanemu, aby nie doszło do kontrowersji z koniecznością zmiany nazwy, dokumentów itp.

Albert Camus (1913-1960) wybitny francuski intelektualista, filozof, pisarz i dramaturg, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jest osobistością szczególnie zasłużoną dla Poznania.

W 1956 r., na wieść o wybuchu rebelii w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956, zaangażował się w Paryżu w organizację wiecu solidarności z robotnikami Poznania (12.7.1956 r.).

Podczas tego solidarnościowego z poznaniakami zgromadzenia poprzez swoje wzniosłe przemówienie przybliżył światu prawdę o bohaterstwie uczestników Poznańskiego Czerwca1956 r., ostro skrytykował komunizm oraz przemówienie premiera rządu PRL, Józefa Cyrankiewicza, grożącego poznańskim irredentystom "odrąbaniem ręki".

Należy uznać, że Albert Camus - obok jego uniwersalnych zasług dla kultury światowej - był najwybitniejszym i najbardziej znanym w 1956 roku intelektualistą, który osobiście poświęcił się wsparciu Poznańskiego Czerwca 1956 i apelował do świata o pomoc i ochronę dla walczących z opresyjnym komunizmem poznaniaków i - szerzej - Polaków. Przez wiele lat wspierał polską emigrację, utrzymując żywe kontakty m.in. z Józefem Czapskim i czerpiąc nieustannie wiedzę o Polsce i Polakach, która służyła mu do wspierania ich wolnościowych interesów w kręgach francuskich i międzynarodowych elit.

Postawa ta była tym bardziej szczególna, że znaczna część francuskich intelektualistów pozostawała pod swoistym urokiem Stalina, lekceważąc opresyjny wymiar systemu stalinowskiego w państwach poddanych jego dyktatowi.

Od wiosny 2018 r. w Urzędzie Miasta "leży" wniosek Adama Suwarta, jednego z obywateli, mieszkanców Poznania, syna uczestnika Poznańskiego Czerwca 1956 r., Jana Suwarta, o upamiętnienie Alberta Camusa. Wniosek został poparty pisemnie przez Polskie Stowarzyszenie Alberta Camusa. 

W dniu 60. rocznicy tragicznej śmierci pisarza (04.01.2020), dramaturga, noblisty i znakomitego człowieka, prosimy o upamiętnienie Alberta Camusa poprzez nadanie Jego imienia odpowiedniemu, godnemu miejscu. Uczcijmy w ten sposób tego, który w jednym z najtrudniejszych momentów poznańskiej historii, pamiętał o naszym mieście i jego mieszkańcach.

Poznań, 4 stycznia 2020 r., w 60. rocznicę śmierci Alberta Camusa.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Adam Suwart do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook