Ochrona Miejsca Pamięci Narodowej i terenu zieleni ul. Spadochroniarzy 4a

My, wszyscy niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o ochronę Miejsca Pamięci Narodowej i terenu zieleni przy ul. Spadochroniarzy 4a. Obręb 26 Rury Brygidkowskie, arkusz 6, działki 3/50; 3/56.
Najlepszą formą ochrony tego terenu, jakim dysponuje Gmina Lublin - reprezentowana przez Prezydenta, Radę i Urząd Miasta - jest taka zmiana przeznaczenia terenu, która uniemożliwi zabudowę wymienionych działek. Takim przeznaczeniem może być teren zieleni. Przeznaczenie takie powinno być uchwalone nie tylko w Studium ale i w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
 
W latach 50. Wojsko otrzymało teren żeby stworzyć osiedle mieszkaniowe wraz z infrastrukturą i zielenią. Wywiązało się z tego tworząc całe, kompletne osiedle. Był to pewien rodzaj umowy społecznej, który nie powinien być zmieniany.
Obecnie Agencja Mienia Wojskowego stara się pozyskiwać środki wystawiając na sprzedaż posiadany majątek. Nie przejmuje się tym, że w ten sposób niszczy urbanistykę miasta i pogarsza warunki życia mieszkańców. Niedawno na tym samym osiedlu wycięto i zabudowano skwer przy Al. Racławickich 28a. Liczba terenów zieleni w tej okolicy jest niewielka i ciągle się kurczy. Proceder wyprzedaży i zabudowy terenów zielonych powinien zostać zahamowany.
 
Objęcie ochroną planistyczną terenów zieleni pozwoli zachować dotychczasowy, przewidziany przez projektantów charakter osiedla. Będzie także spójne z współczesną koniecznością dostosowania się do zmian klimatycznych.
Dodatkwo na ochronę zasługuje znajdujący się tu pomnik ku czci oficerów poległych w II wojnie światowej, posiadający staus Miejsca Pamięci Narodowej.
 
Dlatego my, niżej podpisani, zwracamy się z prośbą o podjęcie działań w tym kierunku.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciek Smaga do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...