Petycja o odwołanie decyzji nr 267/2014 o wycince drzew przy Szkole na Suwalskiej 29

Żądmy odwołania decyzji Urzędu Dzielnicy Targówek o wycince drzew przy Szkole Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej.