Ograniczenie prędkości na ulicy Powstańców Śląskich w Olkuszu

Dominik Goc

ul. Harcerska 4B

32-300 Olkusz

tel.: 666 097 083

 

Starosta Olkuski

Pan Bogumił Sobczyk

Ul. Adama Mickiewicza 2

32-300 Olkusz

 

 

Petycja
w sprawie skutecznego ograniczenia prędkości i związanej z tym poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, na ulicy Powstańców Śląskich.

 

Szanowny Panie Starosto,

Doceniając Pana wkład w rozwój Powiatu Olkuskiego, na podstawie art. 2 ust.1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870); działając w imieniu mieszkańców Osiedla Śródmieście; zwracam się do Szanownego Pana z prośbą o podjęcie działań, których skutkiem będzie trwałe i skuteczne ograniczenie prędkości na ulicy Powstańców Śląskich w Olkuszu.

Jako mieszkańcy w/w ulicy oraz ulic przyległych a także mieszkańcy przemierzający tę ulicę na co dzień, borykamy się z problemem i niebezpieczeństwem jakim jest nagminne przekraczanie prędkości powyżej 50 km/h.

Długi, prosty odcinek „zachęca” kierujących pojazdami do dociśnięcia pedału gazu. Wielu z nich nie ma świadomości, że po chodnikach tejże ulicy spacerują rodziny z dziećmi czy też osoby odwiedzające pobliską nekropolię.

Około dwa lata temu miało miejsce niebezpieczne zdarzenie, które szczęśliwie obyło się bez osób poszkodowanych. Z powodów nadmiernej prędkości, auto dostawcze wpadło w poślizg i przelatując nad chodnikiem, niszcząc ogrodzenie jednej posesji, zatrzymało się na drzewie tuż pod oknem domu. Wystarczy wyobrazić sobie co by było gdyby ktoś w tamtej chwili szedł chodnikiem...

Zwracamy się z apelem do Pana Starosty jako osoby mającej bezpośrednią pieczę nad Zarządem Drogowym Powiatu czyli jednostki zarządzającej ulicą Powstańców Śląskich, o poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie prędkości na tej ulicy.

Proponujemy wprowadzanie dwóch oznaczonych progów zwalniających prędkość do 40 km/h, rozmieszczonych w 1/3 długości ulicy od jej krańców oraz postawienie na stałe znaków ograniczających prędkość do 40 km/h

 

Liczymy, że głosy mieszkańców, którzy podpisali się pod niniejszą petycją nie pozostaną bez odpowiedzi i znajdą Pana akceptację.

 

Z poważaniem

Dominik Goc

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dominik Goc będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego adresu publicznie online.

Nie wyświetlimy Twojego kodu pocztowego publicznie online.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...