Pan Prezydent Andrzej Duda - Leki po przeszczepach

Anzelm Wilk                                                                                                               Kraków, dnia 29 grudzień 2015

dawca nerkiPan Prezydent

Andrzej Duda


Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się do Pana, z prośbą o interwencję.

23 grudnia 2015 roku Minister Zdrowia w rozporządzeniu podniósł znacząco ceny leków stosowanych w leczeniu osób po transplantacji narządów.

Transplantacja narządów jest najlepszą metodą leczenia schyłkowych stanów niewydolności narządów – nerek, serca, wątroby, trzustki czy płuc.
Pozwala ona chorym wrócić na wiele lat do normalnego życia – pracy, rodziny - ale pod warunkiem ciągłego stosowania leków.
Do tej pory leki te były refundowane w znacznym stopniu co pozwoliło na rozwój nowych zabiegów.

Pragnę zwrócić uwagę, że w mijającym 2015 dokonała się prawdziwa rewolucja w polskiej transplantologii nerek, przywracająca nadzieję na znaczący wzrost liczby przeszczepów nerek w Polsce od dawców żywych. (pionierski przeszczep krzyżowy i łańcuchowy). Dzięki ogromnemu wysiłkowi personelu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie a zwłaszcza zespołu kierowanego przez Kierownika Kliniki, Prof. Andrzeja Chmury i prowadzącego program ŻYWY DAWCA NERKI, profesorowi Arturowi Kwiatkowskiemu oraz koordynatorom transplantacyjnym POLSKA DOŁĄCZYŁA do ekskluzywnego grona kilku krajów na świecie, gdzie takie zabiegi są w ogóle możliwe.

Widząc postęp leczenia i powrotu do normalności uczestników tego wydarzenia tym bardziej jest niezrozumiała decyzja Ministra Zdrowia - niszczy nadzieję tysięcy osób na SZYBKĄ, skuteczną i tanią z punktu widzenia NFZ formę leczenia.

W ślad za nimi inne ośrodki, w tym z NASZEGO Krakowa, m.in. Szpital Jana Pawła II zaczął intensywnie rozwijać swoje oddziały transplantologiczne – w 2015 wykonano w Krakowie ponad 50 przeszczepów nerek.

Rozwijane są nowatorskie operacje przeszczepu komórek trzustki – mogą pomóc w leczeniu cukrzycy, choroby przecież społecznej.
Dlatego niezrozumiała jest decyzja o nagłym i gwałtownym podniesieniu cen leków – bez konsultacji ani z lekarzami, ani z pacjentami. Tym bardziej, że nowe ceny leków są często większe niż renty przyznawane osobom po przeszczepie – a nawet - ceny leków stosowanych w terapii są wyższe niż minimalna krajowa.

Odstawienie choć jednej dawki może spowodować utratą przeszczepionego narządu i zagrożeniem życia i zdrowia chorego.
A zgodnie z opinią lekarzy nie da się szybko zamienić leków dotychczas stosowanych na tzw. generyki – tańsze zamienniki – wymaga to dodatkowych badań ambulatoryjnych i czasami hospitalizacji, co neguje sens całej operacji podwyżki cen leków. Przestawienie kilkunastu tysięcy chorych po transplantacji na leki generyczne jest dużym wyzwaniem organizacyjnym. Zalecanie polskie i europejskie (ESOT) wskazują na konieczność kontroli poziomu leku i czynności przeszczepu po jego zmianie, co oznacza dodatkową jedną lub dwie wizyty w poradni transplantacyjnej w krótkim okresie czasu dla ponad 12000 pacjentów.
Leki pozostawione na liście refundacyjnej to nowe leki – o nieznanej farmakokinetyce, ale co najważniejsze o INNYM DAWKOWANIU. Nowy lek ma znaną korzystną farmakokinetykę i ale nie mamy z nim w Polsce jeszcze doświadczenia, nigdy nie był stosowany a jako lek hybrydowy wymaga odmiennego dawkowania i kontroli poziomu leku we krwi.
Przestawienie ponad 12 tys. osób po przeszczepie w ciągu 2 miesięcy wymaga ogromnych nakładów pracy i finansowych, co niweluje efekt finansowy całej operacji. Co więcej leki generyczne są NIEZNACZNIE tańsze w zakupie dla budżetu niż oryginalne.
Największa grupa to pacjenci z chorobami nerek. Obecne Koszty leczenia po przeszczepie są znacznie niższe niż dializoterapia – koszt tygodniowy dializ to 1300,00 zł więc ponieważ dotyczy to ponad 21 tys. osób – roczne koszty dla budżetu to ponad PÓŁTORA MILIARDA złotych.
Gdyby udało się zwiększyć ilość przeszczepień narządów – te koszty można by zmniejszać co roku o kilkadziesiąt milionów i przywracać normalne życie ludziom dializowanym.

Proszę więc aby w trybie natychmiastowym Pan Minister wycofał podwyżkę refundacji leków stosowanych po przeszczepach narządów, rozpoczął dyskusję nad nową polityką lekową w immunosupresji w realnych kosztach dla każdego pacjenta ALE PRZEDE WSZYSTKIM pomóc przygotować spójną strategię działania, tak aby transplantologia a zwłaszcza transplantacje nerek tzw dawstwo rodzinne mogło się bez przeszkód rozwijać.z poważaniemAnzelm Wilk

dawca nerki