Petycja w sprawie budowy parkingu Parkuj i Jedź na obrzeżu Warszawy w celu ograniczenia liczby samochodów zalewających Kabaty i centrum Ursynowa

Klawisz_petycji_P+R_bez_logo.pngPetycja skierowana do:

Pan Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy

Radni m.st. Warszawy z okręgu obejmującego Ursynów

Komisja Ładu Przestrzennego w Radzie m.st WarszawyKomisja

Infrastruktury i Inwestycji w Radzie m.st. Warszawy 

Petycja w sprawie budowy parkingu Parkuj i Jedź na obrzeżu Warszawy w celu ograniczenia liczby samochodów zalewających Kabaty i centrum Ursynowa

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu istotne ograniczenia liczby napływających aut z dzielnic i gmin ościennych od strony południowo-wschodniej dzielnicy Ursynów, czyli samochodów wjeżdżających codziennie ulicą Korbońskiego/Rosnowskiego na Ursynów.

Jako mieszkańcy Ursynowa nie akceptujemy takiego stanu rzeczy.

Ograniczenie liczby aut wjeżdżających na obszar dzielnicy jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańców Ursynowa. Intensywny ruch generuje niebezpieczeństwo wypadków, zanieczyszcza powietrze, powoduje hałas, tworzy korki i co najbardziej uciążliwe dla mieszkańców znacząco pogarsza bilans miejsc parkingowych w okolicach stacji metra. Stworzenie parkingu na obrzeżach Warszawy i wygodne dla użytkowników połączenie go z metrem przyczyniłoby się do ograniczenia ruchu na Kabatach i rozwiązania problemu miejsc parkingowych.

Prosimy o podjęcie kompleksowych działań opisanych w uzasadnieniu do niniejszej petycji.

Uzasadnienie:

6 listopada 2023 r., w godzinach porannych 7.00 – 9.00, samodzielnie dokonaliśmy pomiaru ilości samochodów wjeżdżających na Ursynów ulicą Rosnowskiego. Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonego pomiaru. W naszej opinii są to liczby zatrważające – w ciągu tych 2 godzin na Ursynów powyższą drogą wjechało:

 • 1453 samochodów osobowych,
 • 72 pojazdów do przewozu osób, typu taxi,
 • 50 samochodów dostawczych,
 • 14 autobusów komunikacji miejskiej,
 • 7 pojazdów transportowych roboczych, typu lawety,
 • 6 pojazdów transportowych z naczepami,
 • 1 pojazd jednośladowy,
 • 1 pojazd komunalny,
 • 1 pojazd ratownictwa medycznego.

Raport z badania przedstawiamy w załączeniu. Dodatkowo posiadamy dokumentację w formie filmu z całego okresu dokonanego pomiaru (do wglądu).

Jak widać z powyższych liczb, do dzielnicy Ursynów - TYLKO przez ulicę Rosnowskiego - wjeżdżają tysiące aut, z których przeważająca większość parkuje obecnie w uliczkach i parkingach osiedlowych na terenie Ursynowa (Kabaty, Natolin, Imielin i Na Skraju). Generuje to potężne problemy dla mieszkańców dzielnicy Ursynów, którzy mają problemy z zaparkowaniem swoich samochodów, kosztem przyjezdnych pojazdów. Istniejący parking P+R Ciszewskiego, o pojemności 392 samochodów (co stanowi około 30% ilości aut wjeżdżających ulicą Rosnowskiego) stanowi kroplę w morzu potrzeb, bowiem popularność metra wśród mieszkańców dzielnicy Wilanów i miejscowości na południe od Wilanowa i Ursynowa jest ogromna i nadal rośnie. Należy dodać, że P+R Ciszewskiego przejmuje w szczególności samochody, które wjeżdżają na tzw. Wysoki Ursynów ulicą Branickiego oraz ul. Płaskowickiej lub Pileckiego, natomiast samochody wjeżdżające ul. Rosnowskiego parkują w uliczkach i na parkingach osiedlowych w części Ursynowa na południe od tunelu POW.

W związku z powyższym wnioskujemy o:

 1. budowę nowego parkingu w formule Parkuj i Jedź (P+R) na minimum 500 aut, w obrębie ul. Korbońskiego oraz ul. Łukasza Drewny na terenie dzielnicy Wilanów. Lokalizacja takiego parkingu została uwzględniona w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej. Ponadto lokalizacja taka, poza obrębem Ursynowa i na granicy dzielnicy Wilanów, idealnie realizuje potrzeby mieszkańców gmin ościennych, chcących korzystać z metra.
 2. uruchomienie odpowiedniego ruchu autobusowego na linii wnioskowany parking P+R – stacja metra Kabaty.
 3. zaangażowanie do współpracy i współfinansowania projektu gminy ościenne, w szczególności Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno.
 4. podjęcie działań mających na celu jak najszybsze uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej (B) w celu umożliwienia realizacji tej inwestycji.

Jako mieszkańcy Ursynowa nie akceptujemy obecnej sytuacji. Liczymy na zrozumienie przez Państwa problemu i oczekujemy, że podejmą Państwo zdecydowane i konkretne działania mające na celu realizację naszych postulatów.

Z poważaniem


Stowarzyszenie Otwarty Ursynów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Otwarty Ursynów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...