Petition - Evanescence in Poland


My, nieżej podpisani, chcielibyśmy, aby w przyszłym roku 2013 odbył się pierwszy koncert Evanescnece w Polsce.


We the undersigned would like to have in next year 2013 the first Evanescence concert in Poland.