Petycja do Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ws. ulicy osiedlowej przy Konstruktorskiej 10A,10B,10C,10D

My niżej podpisani mieszkańcy osiedli Nowy Mokotów I, Nowy Mokotów Il, Nowy Mokotów lll, Nowy Mokotów IV, zamieszkali przy ul. Konstruktorskiej 10A, 10B, 10C, 10D (11KDD), wyrażamy swoje głębokie niezadowolenie faktem nieustającego „rozjeżdżania” naszego osiedla przez pracowników pobliskiego zagłębia biurowego.

Aktualnie, codziennie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, ul. Racjonalizacji (5KDZ) oraz ul. Konstruktorską (2KDL) przemieszczają się tysiące aut. Z chwilą otwarcia naszego osiedla, czyli ulicy dojazdowej do garaży podziemnych (11KDD), stała się one bezpłatnym miejscem parkingowym dla ww. pracowników biurowców. Pomimo licznych wezwań odpowiednich służb (Straż Miejska, Policja), skala najazdu skutkująca zastawianiem chodników i jezdni, rozjeżdżaniem zieleni i ograniczaniem bezpieczeństwa nie ustaje. 

Zarysowana powyżej sytuacja utwierdza nas w obawach związanych ze wzmożonym ruchem samochodowym, który pojawi się pod naszymi oknami z końcem 2020 r., wraz z połączeniem ul. Konstruktorskiej  (11KDD) z ul. Racjonalizacji (5KDZ). Analizując jego obecną skalę, można zakładać, że codziennie w godzinach porannych i popołudniowych na ul. Konstruktorskiej 10 (11KDD), która w rzeczywistości spełnia rolę drogi wewnętrznej prowadzącej do garaży podziemnych osiedli Konstruktorska 10A (A9 MW), Konstruktorska 10B (A8 MW), Konstruktorska 10C (A10 MW), Konstruktorska 10D (A11 MW) będzie powstawał korek, podobny temu na głównej ul. Konstruktorskiej (2KDL).

Co gorsze, droga (11KDD), po której codziennie będą sunąć tysiące aut, oddziela osiedla Konstruktorska 10A (A9 MW), Konstruktorska 10B (A8 MW), Konstruktorska 10C (A10 MW), Konstruktorska 10D (A11 MW) od skwerów zielonych (A12 ZP, A13 ZP), w tym od znajdującego się tam placu zabaw. Biorąc pod uwagę dużą liczbę dzieci zamieszkujących nasze osiedla, nietrudno wyobrazić sobie zagrożenie, jakie wzmożony ruch niesie dla ich bezpieczeństwa. 

Powyższa sytuacja była już przedmiotem spotkania z urzędnikami Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów (WAB). Zarówno lokalna skala natężenia ruchu, brak dobrych rozwiązań komunikacyjnych oraz skutkujące tym problemy i zagrożenia dla mieszkańców jest im znane. Natomiast tłumaczenie, że nie można nic zrobić, gdyż takie są założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest przekonywujące w świetle rezygnacji z budowy przedłużenia ul. Suwak do ul. Racjonalizacji (9KDD). W tym wypadku rozsądnie udało się potraktować MPZP jako wskazówkę, a nie jako ostateczną decyzję, której nie można zmienić nawet wobec jednoznacznych argumentów pojawiających się już po jego zatwierdzeniu.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie rozwiązań ograniczających przewidywany ruch, tj. strefy zamieszkania oraz ruchu jednokierunkowego na odcinkach drogi dojazdowej do osiedli (11KDD), z uwagi na ich ściśle lokalny charakter. W naszej ocenie rozwiązanie takie powinno było zostać uwzględnione na etapie planowania przestrzennego tej okolicy, skoro przewidziano w nim skwery zielone wraz z placem zabaw. 

planowany_łącznik1.png


Wiktor Fediuszko, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowy Mokotów II    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wiktor Fediuszko, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowy Mokotów II do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook