Petycja do Premiera RP przeciwko VIATOLL

Panie Premierze!

My niżej podpisani - kierowcy, mieszkańcy, samorządowcy, rodziny ofiar wypadków z udziałem samochodów ciężarowych apelujemy o natychmiastowe rozwiązanie problemu opłat w systemie ViaTOLL na polskich autostradach i drogach płatnych. Wraz z nieudolnym i nieprzemyślanym wprowadzeniem systemu opłat od 1 lipca na polskich lokalnych drogach rozpoczął się koszmar. Każdy kolejny dzień przynosi kolejne ofiary śmiertelny wypadków z udziałem TIRów, milionowe straty związane z niszczeniem dróg i przydrożnych domów przez ciężkie TIR-y.