Petycja do Prezydenta Miasta Kalisza ws odwołania Wiceprezydent Barbary Gmerek oraz Kierownika schroniska dla zwierząt Adama Wyszatyckiego

Pani Wiceprezydent Barbara Gmerek dała się nam poznać jako osoba, która nie potrafi skutecznie zarządzać urzędem. Nie potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania, często nie przestrzega ustawowych terminów odpowiedzi, nie potrafi rozwiązać konfliktu na lini kierownik schroniska dla zwierząt - wolontariusze i niepotrzebnie go jeszcze bardziej zaostrza. Tu trzeba szybkich i radykalnych decyzji. Wolontariat to piękna idea, która została najpierw zniszczona przez kierownika schroniska, Adama Wyszatyckiego, a następnie jeszcze bardziej zdeptana przez Barbarę Gmerek. Jej wypowiedzi, pełne pogardy dla ludzi, którzy poświęcają bezinteresownie swój wolny czas pomagajac zwierzętom, są niegodne urzędu, jaki piastuje.


Mateusz Antolczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mateusz Antolczyk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook