PETYCJA NA RZECZ JAWNOŚCI PRAC KOMISJI RADY MIASTA JÓZEFOWA

foto2.png

Drodzy Mieszkańcy Józefowa!

W ramach inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie nagrywania, transmitowania i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nagrań z obrad Komisji Rady Miasta Józefowa.

Uważamy, że prace Komisji Rady Miasta powinny być w pełni transmitowane on-line i publikowane na stronach Urzędu. Mieszkańcy Józefowa oczekują większego udziału w pracach Komisji Rady Miasta, które wpływają na późniejsze decyzje podejmowane przez Radnych.

Aktualnie sesje Komisji Rady Miasta są utrwalane jedynie w formie protokołu pisemnego, którego przygotowanie i opublikowanie w  BIP trwa nawet kilka tygodni. W związku z tym mieszkańcy nie mają możliwości bieżącego zapoznania się z przebiegiem prac w Komisjach.  Na posiedzeniach Komisji omawiane są projekty uchwał, prezentowane i wypracowywane jest stanowisko Radnych. W obecności urzędników oraz ekspertów można poznać merytoryczne argumenty, pytania i odpowiedzi. Na sesjach często nie ma dyskusji, odbywa się natomiast głosowanie nad projektem uchwały przyjętym przez Komisję. Mieszkańcy mogąc zapoznać się z przebiegiem prac Komisji będą mieli możliwość bieżącego składania wniosków oraz petycji w sprawach bezpośrednio ich dotykających. Transmisja z prac Komisji zapewni mieszkańcom bieżący dostęp do sesji Komisji Rady, które często odbywają się w godzinach pracy, lub z innych przyczyn mieszkańcy nie mogą być obecni na Komisji. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się jak Radni, którzy reprezentują wyborców, wypowiadają się w sprawach nas dotyczących.

Transmisja z prac Komisji umożliwi skuteczniejszy udział mieszkańców w konsultacjach społecznych.  Ustawa o zwiększeniu wpływu obywateli na życie publiczne wprowadziła obligatoryjnie transmisję z obrad rady miasta i archiwizację plików z nagraniem na Stronach urzędu. Wprowadzenie transmisji z prac Komisji będzie stanowiło pełne urzeczywistnienie prawa dostępu społeczeństwa do informacji publicznej oraz zasady jawności działania organów gminy.

W 2020 roku projekt uchwały w sprawie transmisji prac Komisji Rady Miasta zgłoszony przez jednego z Radnych został odrzucony głosami większości ówczesnych Radnych!

Podpisując petycję on-line udzielisz poparcia naszej inicjatywie i pokażesz Radnym Miasta, że mieszkańcom zależy na pełnym dostępie do informacji o decyzjach podejmowanych w naszym mieście. W ramach inicjatywy uchwałodawczej potrzebujemy 200 podpisów mieszkańców, które aktualnie zbieramy wśród mieszkańców na terenie Józefowa. Petycja on-line pokaże Radnym, że mieszkańcy oczekują jawności prac Komisji.  Podpisując petycję udzielasz poparcia dla projektu uchwały zaprezentowanego poniżej. Dziękujemy za Twoje poparcie!

Projekt uchwały prezentujemy poniżej:

§ 54 Statutu Rady Miasta Józefowa otrzymuje następujące brzmienie:

§ 54. 1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których – dla ich prawomocności, powinna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

3. Opinie i wnioski Komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Osoby nie będące członkami Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji,zabierać głos i składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu.

5. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza się utrwalając przebieg obrad za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz protokół pisemny, podpisywany przez Przewodniczącego Komisji. 

6. Jeżeli ze względów technicznych utrwalenie przebiegu obrad za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest możliwe, sporządza się tylko pisemnie protokół, który zawiera streszczenia wypowiedzi radnych, mieszkańców i innych osób uczestniczących oraz wnioski przyjęte lub odrzucone przez Komisję.

7. Przebieg sesji jest transmitowany (obraz i dźwięk) i utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, z którego dane przechowuje się na elektronicznych nośnikach danych.  Transmisja odbywa się poprzez stronę internetową Urzędu Miasta.  

8.  Przez stronę internetową Urzędu Miasta udostępniany jest także archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Komisji.  


Komitet Mieszkańcy na Rzecz Jawności Prac Komisji Rady Miasta Józefowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Komitet Mieszkańcy na Rzecz Jawności Prac Komisji Rady Miasta Józefowa będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...