Petycja do władz miasta Kołobrzeg o przekazanie I LO pomieszczeń po wygaszonym Gimnazjum nr 2

Mieszkańcy Kołobrzegu,

dyrektor, uczniowie, rodzice, pracownicy,

absolwenci oraz przyjaciele

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

                                                                                  Do:                                                                                   Prezydent Miasta Kołobrzeg                                                                                   Rada Miasta Kołobrzeg

Petycja o przekazanie I LO pomieszczeń po wygaszonym Gimnazjum nr 2

My niżej podpisani apelujemy do władz miasta  Kołobrzeg o przekazanie za „symboliczną złotówkę” pomieszczeń po wygaszonym Gimnazjum nr 2 na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego, a tym samym udostępnienia ich I Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu.

Wygaszenie Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego jest faktem – ostatnie klasy gimnazjalne skończą naukę w tym roku szkolnym. Uważamy, że jest to najlepszy moment na to, aby wydzielona wiele lat temu na potrzeby „Dwójki” część budynku wróciła do I LO.

Za takim rozwiązaniem przemawiają argumenty, którym nie sposób zaprzeczyć:

a) we wrześniu 2019r. do klas pierwszych w Liceum trafią jednocześnie dwa roczniki – ostatni absolwenci gimnazjów oraz pierwsi absolwenci 8-letniej podstawówki, co oznacza nawet dwa razy więcej nowych uczniów,

b) od 2019r. Liceum będzie szkołą 4-letnią, a więc liczba uczniów wzrośnie o około 25%  i utrzyma się na tym poziomie w kolejnych latach,

c) zgodnie z koncepcją rozwoju szkoły, I LO uruchomiło w 2018r. oddziały dwujęzyczne, w których tygodniowa liczba zajęć jest większa, co oznacza, że przez najbliższe 4 lata zapotrzebowanie na sale lekcyjne będzie wzrastać,

d) w chwili obecnej zajęcia w Liceum kończą się o 15.20. W obliczu nadchodzącej kumulacji roczników i zwiększenia liczby oddziałów ze względu na wydłużenie okresu nauki nieuchronne będzie organizowanie zajęć w tzw. trybie dwuzmianowym, w którym zajęcia będą kończyły się ok. godz. 17.00 lub później,

e) nowe pomieszczenia pozwolą na  zorganizowanie w Liceum dodatkowych pracowni przedmiotowych, których obecnie brakuje (np. szkoła dysponuje tylko jedną pracownią chemiczną, a zajęcia z języków obcych ze względu na niewystarczającą liczbę sal odbywają się w pracowni komputerowej). Ponadto będzie możliwość przeniesienia biblioteki do większego pomieszczenia i utworzenia czytelni.

Apelujemy o podjęcie  - naszym zdaniem - jedynej słusznej decyzji, która umożliwi szkole, cieszącej się opinią jednej z najlepszych w województwie, dalszą efektywną pracę i osiąganie wysokich wyników oraz uchroni uczniów przed sytuacją, w której będą musieli kończyć zajęcia wieczorem, co jest szczególnie istotne w przypadku młodzieży dojeżdżającej.

Jako wyróżniająca placówka, działająca od wielu lat na rzecz zarówno mieszkańców Kołobrzegu, jak i całego powiatu, wyrażamy nadzieję, że nasza prośba, motywowana przede wszystkim dobrem młodzieży, spotka się z Państwa zrozumieniem.  

** Twój podpis**


Artur Dzierkowski, wicedyrektor I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu    Skontaktuj się z autorem petycji