Petycja do Zarządu WKD w sprawie budowy kładki nad strumieniem Zimna Woda

Petycja do Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej w sprawie budowy kładki nad strumieniem Zimna Woda.

Szanowni Państwo!

Od wielu lat istnieje szutrowy szlak pieszo-rowerowy łączący Pruszków, Komorów, Nową Wieś Warszawską i Granicę z Kaniami, Otrębusami oraz Podkową Leśną. Biegnie wzdłuż torów WKD i jest niezwykle malowniczy i atrakcyjny przyrodniczo. Można tam spotkać wiele gatunków dzikiego ptactwa, zobaczyć pasące się sarny. Przy odrobinie szczęścia „oko w oko” można stanąć z dzikiem lub łosiem, albo zobaczyć polującego myszołowa. Rowerzyści i piesi pokonują ten trakt praktycznie w idealnej ciszy, z rzadka przerywanej odgłosem kolejki WKD. Połączenie to wykorzystywane jest również przez osoby, które muszą dojechać lub dojść do swojego miejsca zatrudnienia. Dla nich to nie tylko atrakcja turystyczna, ale przede wszystkim ważny szlak komunikacyjny.

Jest jednak jedna naturalna przeszkoda, która czyni szlak niewygodnym i niepraktycznym. To strumień Zimna Woda, który z okolic Nadarzyna płynie na północ, przecinając tory WKD pomiędzy stacjami Nowa Wieś Warszawska i Kanie Helenowskie. W miejscu tej naturalnej przeszkody istnieje most kolejowy, który jest w tej chwili wykorzystywany przez pieszych i rowerzystów. Korzystanie z przeprawy nie jest w pełni legalne, ale ponad wszystko nie jest wygodne dla osób podróżujących z małymi dziećmi, np. w doczepianych wózkach do rowerów. Nie jest też dobre dla osób, które wracają z zakupów obciążonymi rowerami.

Rozsądnej alternatywy dla tego szlaku nie ma. Można oczywiście wykorzystać drogę wojewódzką nr 719, ale nie dość, że oznacza to utratę wszystkich korzyści wynikających z obcowania z przyrodą, to przede wszystkim jest skrajnie niebezpieczne. Nieporównywalnie bardziej niebezpieczne, niż pokonywanie mostu kolejowego na Zimnej Wodzie.

Intencją tej petycji nie jest absolutnie nakłonienie Zarządu WKD do podjęcia działań prewencyjnych uniemożliwiających korzystanie z mostu kolejowego. Byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne zmuszanie pieszych i rowerzystów do korzystania z niewspółmiernie bardziej niebezpiecznej drogi nr 719.

O co prosimy?

Mieszkańcy wymienionych na wstępie miejscowości proszą o budowę kładki drewnianej na strumieniu Zimna Woda. Taką konstrukcję można wykonać z drewna. Wystarczy konstrukcja oparta na istniejącym fundamencie mostu kolejowego i kilku palach wbitych w grunt, gdzie podest stanowiłyby ułożone poprzecznie grube deski o długości 2–2,5 m. Taka prosta kładka mogłaby być wykorzystywana również przez służby techniczne Państwa Spółki. Pracownicy sprawdzając stan infrastruktury również pokonują most – mogliby to robić bezpieczniej, tą techniczną kładką. Szerokość działki nr 7/11, na której położony jest most kolejowy, jest wystarczająca i taka banalna konstrukcja z pewnością zmieści się w jej granicach.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, w naszym przekonaniu prośba jest racjonalna i zasługuje na spełnienie.

Do petycji załączamy podpisy osób zainteresowanych taką inicjatywą. Podpisy zostały zebrane przy wykorzystaniu portalu www.petycjeonline.com na podstawie obowiązującego prawa, tj. Ustawy o petycjach z dn. 11 lipca 2014 r.
Facebook