PETYCJA MIESZKAŃCÓW CIESZYNA W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYCINKI DRZEW

Cieszyn, dnia 18.06.2019 r.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu

3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec

 

PETYCJA MIESZKAŃCÓW CIESZYNA W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYCINKI DRZEW

 

Jako mieszkańcy Cieszyna, świadomi narastającego zagrożenia katastrofą klimatyczną, jesteśmy głęboko zaniepokojeni rozpoczętą przez Spółkę PKP PLK wycinką drzew w pasie linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn. Według doniesień medialnych wycinką ma być objętych około 4000 drzew.

Uważamy, że każde drzewo w terenie miejskim jest wartością, o którą trzeba dbać w sposób szczególny i decydować się na wycinkę dopiero w sytuacji ostatecznej. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, do zadań ochrony przyrody zalicza się m.in. zachowanie i zrównoważone użytkowanie zieleni w miastach, a tym samym również drzew i krzewów. Wycinka zieleni przez Spółkę PKP na tak ogromną skalę odbywa się bez poszanowania tych zasad. Nie był brany pod uwagę również okres lęgowy – nigdy nie dowiemy się, ile dokładnie ptaków zginęło, ale patrząc na skalę wycinki, możemy się tylko domyślać, że jest to ogromna liczba. W dobie ocieplającego się klimatu miejskie obszary zieleni powinny być traktowane jako coś bezwzględnie niezbędnego do ludzkiego przetrwania, o co musimy wspólnie dbać, dla przyrody, siebie samych i przyszłych pokoleń, a w sytuacji zagrożenia katastrofą klimatyczną rozszerzać je, a nie lekkomyślnie niszczyć i ograniczać. Odwoływanie się do przepisów o bezpieczeństwie w transporcie kolejowym nie posiada odzwierciedlenia w rzeczywistych potrzebach w tym zakresie. Wiele drzew, przeznaczonych do wycięcia, nie zagraża w sposób bezpośredni bezpieczeństwu kolejowemu. W szczególności, bulwersująca jest dla nas decyzja planowanego usunięcia kasztanowców o wartości pomnikowej wzdłuż ulicy Dojazdowej oraz ulicy Czarny Chodnik, które dają pożądany cień dzieciom przebywającym w przedszkolnym ogrodzie.

Apelujemy do Zarządu Spółki PKP PLK o ponowną, wnikliwą analizę konieczności i zasadności usunięcia drzew, a w szczególności tych, o których mowa powyżej i zastosowania procedury odstąpienia od wycinki – zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, która taką możliwość przewiduje. Liczymy na wrażliwość i solidarność ekologiczną zarządców Waszej spółki z poszkodowanymi wycinką w obliczu wspólnego dla nas wszystkich zagrożenia.

 


Małgorzata Bryl-Sikorska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Małgorzata Bryl-Sikorska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...