PETYCJA MIESZKAŃCÓW CIESZYNA W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYCINKI DRZEW

Cieszyn, dnia 18.06.2019 r.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu

3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec

 

PETYCJA MIESZKAŃCÓW CIESZYNA W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYCINKI DRZEW

 

Jako mieszkańcy Cieszyna, świadomi narastającego zagrożenia katastrofą klimatyczną, jesteśmy głęboko zaniepokojeni rozpoczętą przez Spółkę PKP PLK wycinką drzew w pasie linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn. Według doniesień medialnych wycinką ma być objętych około 4000 drzew.

Uważamy, że każde drzewo w terenie miejskim jest wartością, o którą trzeba dbać w sposób szczególny i decydować się na wycinkę dopiero w sytuacji ostatecznej. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, do zadań ochrony przyrody zalicza się m.in. zachowanie i zrównoważone użytkowanie zieleni w miastach, a tym samym również drzew i krzewów. Wycinka zieleni przez Spółkę PKP na tak ogromną skalę odbywa się bez poszanowania tych zasad. Nie był brany pod uwagę również okres lęgowy – nigdy nie dowiemy się, ile dokładnie ptaków zginęło, ale patrząc na skalę wycinki, możemy się tylko domyślać, że jest to ogromna liczba. W dobie ocieplającego się klimatu miejskie obszary zieleni powinny być traktowane jako coś bezwzględnie niezbędnego do ludzkiego przetrwania, o co musimy wspólnie dbać, dla przyrody, siebie samych i przyszłych pokoleń, a w sytuacji zagrożenia katastrofą klimatyczną rozszerzać je, a nie lekkomyślnie niszczyć i ograniczać. Odwoływanie się do przepisów o bezpieczeństwie w transporcie kolejowym nie posiada odzwierciedlenia w rzeczywistych potrzebach w tym zakresie. Wiele drzew, przeznaczonych do wycięcia, nie zagraża w sposób bezpośredni bezpieczeństwu kolejowemu. W szczególności, bulwersująca jest dla nas decyzja planowanego usunięcia kasztanowców o wartości pomnikowej wzdłuż ulicy Dojazdowej oraz ulicy Czarny Chodnik, które dają pożądany cień dzieciom przebywającym w przedszkolnym ogrodzie.

Apelujemy do Zarządu Spółki PKP PLK o ponowną, wnikliwą analizę konieczności i zasadności usunięcia drzew, a w szczególności tych, o których mowa powyżej i zastosowania procedury odstąpienia od wycinki – zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, która taką możliwość przewiduje. Liczymy na wrażliwość i solidarność ekologiczną zarządców Waszej spółki z poszkodowanymi wycinką w obliczu wspólnego dla nas wszystkich zagrożenia.

 


Małgorzata Bryl-Sikorska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Małgorzata Bryl-Sikorska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook