PETYCJA MIESZKAŃCÓW GMINY LEWIN KŁODZKI ORAZ FANÓW VIOLETTY VILLAS W SPRAWIE OCALENIA IZBY PAMIĘCI W LEWINIE KŁODZKIM.

Mieszkańcy Gminy Lewin Kłodzki oraz miłośnicy talentu Violetty Villas - w związku z działaniami Pana Krzysztofa Gospodarka, mającymi na celu doprowadzenie do zamknięcia gminnego muzeum – Izby Pamięci Violety Villas (mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lewinie Kłodzkim przy ulicy Fryderyka Chopina 2) – wnoszą niniejszą petycję w celu wyrażenia poparcia dla działalności Izby Pamięci oraz innych działań Gminy Lewin Kłodzki zmierzających do upamiętnienia i uczczenia pamięci zmarłej Artystki. Niżej podpisani mieszkańcy oraz fani wokalistki podnoszą, że twórczość i dokonania Violetty Villas są dla nich źródłem wielkiej radości i powodem do ogromnej dumy, sama zaś artystka w powszechnym odczuciu członków lokalnej społeczności stanowi „chlubę” regionu, w którego pochodziła i w którym spędziła ostatnie lata swojego życia. Z radością przyjęto więc informację o utworzeniu miejsca pamięci poświęconego Artystce (Izby Pamięci), w którym zgromadzone zostały pamiątki po niej oraz otwarta została ekspozycja przybliżająca historię jej życia oraz dokonań artystycznych zwiedzającym.

Niżej podpisani mieszkańcy oraz fani podkreślają w szczególności, że słuszne i właściwe w ich odczuciu było stworzenie wystawy poświęconej Artystce w miejscu, z którym była ona silnie emocjonalnie związana i w którym zamieszkiwała. Wśród mieszkańców Lewina Kłodzkiego żywy jest „kult”  Violetty Villas i żywe są o niej wspomnienia – powszechne więc było pragnienie, aby osobowość Artystki ocalić od zapomnienia, zachować pamięć o jej niezwykłych dokonaniach, stworzyć dla przyszłych pokoleń miejsce, z którego mogliby czerpać wiedzę o jej życiu i twórczości. W tworzenie ekspozycji przedstawionej w Izbie Pamięci zaangażowanych było wielu fanów artystki oraz mieszkańców Lewina i gmin sąsiednich – a także członkowie rodziny zmarłej Artystki. Przekazali oni na rzecz powstającej wystawy eksponaty, tj. fotografie, stroje (w tym oryginał i repliki sukien artystki), płyty, plakaty i wycinki prasowe - mające na celu ukazanie Violetty Villas jako ikony polskiej piosenki,  wybitnej artystki. W szczególności mieszkańcy i fani wokalistki wskazują, że na wystawie prezentowana jest  replika sukni tzw. „Krynoliny” - kopia jednego z najbardziej znanych strojów scenicznych Violetty Villas, którego oryginał był projektowany przez dom mody Dior;  prezentowana na wystawie kopia sukni powstała w pracowni „NähAtelier” prowadzonej przez Iwonę Stelter w Niemczech – stworzenie kopii sukni było wspólnym przedsięwzięciem Gminy Lewin Kłodzki oraz fanów Violetty Villas - koszt wykonania kopii sukni wyniósł 10 905, 08 zł., z czego kwotę  4 231, 02 zł zebrali fani artystki  i mieszkańcy Gminy. Zbiórka ta zjednoczyła mieszkańców Gminy w wieloletnich wysiłkach podejmowanych w celu uczczenia pamięci Violetty Villas. Kolektywna praca mieszkańców Gminy, jej włodarzy – oraz rozproszonych po całej Polsce oraz poza jej granicami – fanów, pozwoliła stworzyć  piękną i ciekawą ekspozycję poświęconą Gwieździe.

Niżej podpisani mieszkańcy Gminy oraz fani artystki podnoszą, że odbiór wystawy utworzonej w ramach Izby Pamięci Violetty Villas w Lewinie Kłodzkim - zarówno wśród członków społeczności lokalnej (mieszkańców Gminy Lewin Kłodzki oraz gmin ościennych) jak i w środowisku miłośników twórczości Violetty Villas – jest bardzo pozytywny. Zarówno mieszkańcy (z których wielu znało panią Violettę Villas osobiście) jak i pozostali zwiedzający oglądają ekspozycję przedstawioną w Izbie Pamięci z ogromnym wzruszeniem, rozrzewnieniem i sentymentem. Z opisanych powyżej względów, my – niżej podpisani – zwracamy się do władz Gminy Lewin Kłodzki z petycją o podjęcie działań mających na celu ocalenie od zamknięcia Izby Pamięci Violetty Villas oraz prosimy wszystkich o uszanowanie wspólnie podejmowanych przez nas działań związanych z utworzeniem tej wystawy.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Artur Bauc do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...