Petycja w sprawie przebudowy ul. Pełczyńskiej

 

PETYCJA DO PREZYDENTA WROCŁAWIA W SPRAWIE PRZEBUDOWY UL. PEŁCZYŃSKIEJ

                                                                        Pan Rafał Dutkiewicz
                                                                        Prezydent Wrocławia

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z przygotowywaniem przez Biuro Rozwoju Wrocławia wytycznych do projektu dot. przebudowy ul. Pełczyńskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działając w imieniu i na rzecz mieszkańców Wrocławia, w szczególności osiedli Lipa Piotrowska, Świniary i Widawa, wnosimy o uwzględnienie postulatów, które nie tylko usprawnią dojazd do centrum miasta, zarówno komunikacją zbiorową, jak i własnymi środkami lokomocji, ale zapewnią również bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom, zwłaszcza pieszym i rowerzystom.

Ulica Pełczyńska, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342, to główna ulica osiedla Lipa Piotrowska, jedyny dojazd do szybko rozbudowującego się Zespołu Urbanistycznego Kminkowa (docelowo na 10 tys. mieszkańców) i do osiedla Świniary, jedna z dwóch ulic dojazdowych dla mieszkańców osiedla Widawa, a także droga o znaczeniu tranzytowym w kierunku Obornik Śląskich.

Obecnie jest fatalną wizytówką Wrocławia - z błotnistymi poboczami i rowami melioracyjnymi zamiast chodników, brakiem drogi rowerowej i bezpiecznego dojścia do stacji kolejowej Wrocław-Osobowice, z dziurawą nawierzchnią jezdni.

Dotychczasowe plany modernizacji, przekładane w czasie, były tylko półśrodkami (np. projekt budowy chodników, który zaczął być realizowany po zakończeniu budowy kanalizacji - tylko na fragmencie ulicy), dlatego niezwykle ważna jest kompleksowa przebudowa ulicy.

 

Wnioskujemy o uwzględnienie następujących postulatów: 

1) Gruntowny remont nawierzchni jezdni;

2) Budowa dwustronnych chodników na całej długości ulicy, od pierwszych zabudowań od strony Świniar, czyli od ul. Zajączkowskiej do ronda Kielara z uwzględnieniem odcinka pod AOW, z uwagi na budynki mieszkalne, firmy, przystanki komunikacji zbiorowej, stację PKP Wrocław-Osobowice czy Społeczne Muzeum Militarne zlokalizowane wzdłuż ulicy o bardzo intensywnym nasileniu ruchu samochodowego;

3) Budowa ścieżek rowerowych na całej długości ul. Pełczyńskiej (i ul. Zajączkowskiej), ewentualnie separowanej drogi rowerowej;

4) Przejścia dla pieszych z azylami w najbardziej uczęszczanych miejscach, m.in. koło ul. Kminkowej (kaplica, cmentarz, centrum handlowe); ul. Tymiankowej i projektowanego odcinka ul. Cynamonowej; ul. Kominiarskiej; stacji kolejowej;

5) Budowa zatoczek dla autobusów, tam gdzie jest to możliwe;

6) Wymiana starych lamp i zastąpienie napowietrznych linii energetycznych liniami podziemnymi;

7) Uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia, poprawa estetyki, m.in. w okolicy AOW;

8) Budowa parkingu w pobliżu stacji kolejowej (parking typu park&ride);

9) Wprowadzenie rozwiązań usprawniających ruch samochodowy w okolicy ronda Kielara (Targ Piast);

10) Uwzględnienie w projekcie planowanego przystanku kolei miejskiej Lipa Piotrowska (Kminkowa) na wysokości ul. Perzowej.

Z uwagi na znaczenie ulicy Pełczyńskiej dla mieszkańców Lipy Piotrowskiej, Widawy, Świniar i dla ruchu tranzytowego oraz pilną potrzebę poprawienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, prosimy o przyspieszenie prac projektowych i o jak najszybszą realizację inwestycji.

 

Grupa Incjatywna "Nowa ulica Pełczyńska"

 

 

 

Do wiadomości: 

1) Biuro Rozwoju Wrocławia

2) Departament Infrastruktury i Gospodarki UMW

3) Wydział Inżynierii Miejskiej UMW

4) Wydział Transportu UMW

5) ZDiUM

6) Wrocławski Oficer Rowerowy

7) Wrocławski Oficer Pieszy

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mat Mat do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...