Petycja o nadanie pięciu dębom w Osieku nad Notecią statusu pomnika przyrody.

Osiek nad Notecią, 16 października 2018  

Szanowna Pani

Burmistrz Gminy Wyrzysk

Bogusława Jagodzińska

 

Petycja o nadanie pięciu dębom w Osieku nad Notecią statusu pomnika przyrody.  

Szanowna Pani Burmistrz

My niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadanie statusu pięciu drzewom, dębom znajdującym się przy ulicy Wyrzyskiej w Osieku nad Notecią. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po tym, kiedy drzewa zostały przeznaczone do wycinki. Chcemy temu zapobiec.

Aby uratować te pięć drzew, należałoby im nadać status pomników przyrody. Wszystkie drzewa się kwalifikują.. Wymogiem nadania takiego statusu jest obwód pierśnicy w cm (mierzone 130 cm od ziemi), dla dębów jest to 300 cm obwodu. Dęby rosnące w Osieku mają kolejno: 320 cm, 340 cm, 370 cm, 446 cm i 460 cm. Drzewa są zdrowe , nie są spróchniałe, będą rosły jeszcze wiele lat . Na tej trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h więc nie stwarzają większego zagrożenia.

W tym roku Polska obchodzi 100-lecie odzyskania Niepodległości, w związku z czym drzewom można by było nadać imiona Ojców Niepodległości, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa oraz Wojciecha Korfantego.

Dzięki uratowaniu dębów w Osieku nad Notecią i nadaniu im statusu pomników przyrody, zdobędziemy piękne świadectwo dla naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. Takich pięknych i potężnych drzew jest w naszej gminie niewiele. Nasza mała ojczyzna zyska również, wartościową pamiątkę ze 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

Z upoważnienia podpisanych pod petycją

Korneliusz Zgrzywa


Korneliusz Zgrzywa    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook