PETYCJA O POZOSTAWIENIE POŁĄCZENIA PĘTLI TRAMWAJOWEJ Z DROGĄ TYMCZASOWĄ PROWADZĄCĄ DO OSIEDLA "LĘŚNY ZAKĄTEK"

Olsztyn, 11.06.2024 r.

Wojciech Wałkuski
ul. Wilczyńskiego 2H/17
10-686 Olsztyn

Sz. P. Robert Szewczyk
Prezydent Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

PETYCJA

Szanowny Panie Prezydencie,


W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy od naszego administratora niepokojące sygnały o tym, że w czerwcu br. ZDZiT planuje zamknąć definitywnie ruch kołowy dla aut na drodze tymczasowej położonej na działce 95/2 połączonej z pętlą tramwajową. Dzieje się tak pomimo, iż w tej sprawie zgłoszona została w dniu 17 sierpnia 2023 r. petycja mieszkańców Wspólnoty „Leśny Zakątek” (dokument nr 80790.08.2023-P), w której apelowaliśmy o pozostawienie drogi tymczasowej i prowizoryczne połączenie jej z pętlą tramwajową. Pod petycją w serwisie petycjeonline (link: https://www.petycjeonline.com/signatures/petla-wilczynskiego/) podpisało się 86 mieszkańców. Pan Prezydent Piotr Grzymowicz w odpowiedzi na naszą petycję w piśmie NM.0510.089.2023 zapewnił:

„Kwestię połączenia drogowego budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Wilczyńskiego @ G/H z krańcówką tramwajową, należy uznać za otwartą. Realizacja będzie możliwa po zapewnieniu w budżecie Gminy Olsztyn niezbędnych środków finansowych”.

Na ostatniej sesji Rady Miasta w 2023 r. uchwalony został budżet na 2024 r. W planie tym ujęto punkt „24. Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu Leśny Zakątek (2024-2025) - 300 tys. zł”. Oznacza to, że Urząd Miasta zaplanował już zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, o których wspomniał Pan Prezydent Piotr Grzymowicz.

Od wielu miesięcy korzystamy z prowizorycznego połączenia drogi tymczasowej z pętlą tramwajową. Ruch na naszym osiedlu bardzo się poprawił i upłynnił. Nie widzimy konieczności ponoszenia wydatków przewidzianych w budżecie na 2024 r., ale rozumiemy, że intencją Urzędu Miasta była przebudowa tego połączenia, celem zapewnienia odpowiedniego standardu. Uważamy, że jeśli obecna decyzja o zamknięciu drogi podyktowana jest problemem z zapewnieniem odpowiednich środków na realizację przebudowy, apelujemy o pozostawienie obecnego połączenia, które pozytywnie wpływa na spadek ruchu, komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Pieczewa.

Jeszcze raz przypominamy, że w dokumentacji projektowej sporządzonej dla naszego osiedla w aneksie pożarowym jest napisane, że dojazd pożarowy do nas ma stanowić ul. Wilczyńskiego. Droga techniczna znajduje się w miejscu gdzie przebiega pas drogowy 7KDZ. Jesteśmy mieszkańcami ulicy Wilczyńskiego, którzy mają nie mieć żadnego połączenia z ul. Wilczyńskiego? Jeśli nie planowano połączenia z ul. Wilczyńskiego dlaczego nie zdecydowano się na nadanie nam adresu ul. Turkowskiego? Uważamy, że zamknięcie obecnego połączenia drogi technicznej asfaltowej z pętlą tramwajową jest nieuzasadniona ekonomicznie i byłaby ogromnym błędem.

Nie zachodzą żadne logiczne lub ekonomiczne przesłanki do likwidacji drogi technicznej, której połączenie z ulicą Wilczyńskiego jest korzystne nie tylko dla nas. W naszej wspólnocie mamy 105 mieszkań i około 200 samochodów. W przypadku zamknięcia tej drogi będziemy ponownie zmuszeni jeździć przez ul. Turkowskiego, Wachowskiego, Gębika i Świtycz-Widackiej co będzie uciążliwe również dla setek mieszkańców tych ulic, którzy jak wiadomo z powodu braku miejsc parkingowych są zmuszeni parkować na ulicy. Ruch na tych ulicach odbywa się w sposób wahadłowy, dlatego na wielu odcinkach tworzą się zatory. Odcięcie nas od ulicy Wilczyńskiego rodzi ponadto poważne obawy o bezpieczeństwo związane z dojazdem służb ratunkowych, które podobnie jak mieszkańcy „Leśnego Zakątka” muszą pokonywać niepotrzebnie dodatkowe kilkaset metrów.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o pozostawienie drogi technicznej i obecnego istniejącego połączenia jej z pętlą tramwajową lub realizację inwestycji przewidzianej w budżecie na 2024 r. uchwalonej na sesji Rady Miasta. Pozostawienie istniejącego połączenia pozytywnie przełożyłoby się na spadek ruchu oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa wielu tysięcy mieszkańców Pieczewa.

Z wyrazami szacunku,
Wojciech Wałkuski – Członek Zarządu Wspólnoty „Leśny Zakątek”


Wojciech Wałkuski    Skontaktuj się z autorem petycji