PETYCJA O PRZYWRÓCENIE NAUKI ZDALNEJ w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Gdańsk, 19.01.2022r. 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

 

Petycja o przywrócenie nauki zdalnej

W nawiązaniu do komunikatu Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dn. 18.01.2022r., dotyczącego organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, my- niżej podpisani- stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu rozwiązań zawartych w komunikacie i postulujemy pozostanie przy trybie zdalnym przez najbliższy semestr. 

Jako strona zainteresowana jesteśmy porażeni brakiem jakichkolwiek rzeczywistych konsultacji wewnątrz społeczności akademickiej w temacie, który bezpośrednio nas dotyczy i realnie wpływa na nasze życie w każdej sferze, przede wszystkim zawodowej i zdrowotnej.

Nie rozumiemy dlaczego, w dobie aktualnej sytuacji epidemicznej, gdzie codzienna liczba osób zakażonych sięga nawet ponad 30000, mamy narażać swoje zdrowie, podczas gdy we wrześniu 2021r. liczba ta była nieporównywalnie mniejsza (około 2000 nowych zakażeń dziennie) i wtedy zarządzono naukę w trybie zdalnym. Rozwiązanie podzielenia nas na grupy zdalną i stacjonarną uważamy za niedorzeczne i nierealne z technicznego punktu widzenia. 

Już jesteśmy podzieleni na grupy ćwiczeniowe, a więc mamy dzielić się wewnątrz grup?

Jakie zostaną podjęte kroki, aby osoby będące w "grupie zdalnej" mogły uczestniczyć w zajęciach w takim samym stopniu jak osoby z "grupy stacjonarnej"? Czy prowadzący, z uwagi na reżim sanitarny, w maseczce, będzie mówił bezpośrednio do kamery? Czy do sali? Czy będziemy mogli mu zadawać pytania jak dotychczas? Czy będziemy widzieć tablicę czy prowadzącego? Czy jak zostanie przerwana transmisja np. z powodu braku dostępu do sieci, wykład/ćwiczenia zostaną poprowadzone dla studentów "grupy stacjonarnej" a dla "grupy zaocznej" zostaną odrobione później? Czy przerwane dla wszystkich? 

Co stanie się w sytuacji, gdy "grupa stacjonarna" zostanie objęta kwarantanną (oczywiście wraz z prowadzącym zajęcia)? Co z zajęciami dla pozostałych studentów? 

Co stanie się w sytuacji, gdy część osób zostanie objęta kwarantanną i z tego tytułu nie będzie mogła wykonywać pracy zarobkowej? Czy kierownictwo Wydziału weźmie za to odpowiedzialność?

Komunikat z 18.01. nie odpowiada na żadne z powyższych pytań, które stawiają pod znakiem zapytania sens fizycznego stawiennictwa w murach Wydziału. 

Biorąc pod uwagę ostatnie semestry, gdzie do pełnego uczestnictwa w zajęciach wystarczył laptop i stół, większość z nas nie zamieszkała w Trójmieście na stałe. Wdrażanie zmiany dotyczącej organizacji semestru na miesiąc (!) przed jego startem uważamy za skrajnie nieodpowiedzialne. Powoduje to nie tylko kłopoty logistyczne, ale przede wszystkim finansowe- niestety praktycznie niewykonalnym jest wynajęcie mieszkania na 5 miesięcy. Decyzje, które tak istotnie na nas oddziałują, nie mogą być wprowadzane na miesiąc przed ich faktycznym zmaterializowaniem się. 

Biorąc po uwagę powyższe pytania, mnożące się wątpliwości, problemy natury technicznej, a w końcu chociażby najnowsze zalecenia dotyczące pracy zdalnej w sektorze administracji publicznej czy też nauki zdalnej na innych państwowych uczelniach, apelujemy o rozsądne rozwiązanie, które pozwoli wszystkim jednakowo uczestniczyć w najbliższym semestrze. Sytuacja epidemiczna zmienia się dynamicznie i rozumiemy, że nie można przewidzieć toku wydarzeń- ale nie możemy i nie chcemy ponosić za to odpowiedzialności. W tych okolicznościach naukę w trybie zdalnym dla wszystkich uważamy za nie idealne, ale jedyne sensowne i uczciwe rozwiązanie.