PETYCJA O PRZYWRÓCENIE WRAKU FRANKEN DO NURKOWANIA

Stowarzyszenie Baltictech, jako przedstawiciel osób wnoszących petycję zwraca się do Urzędu Morskiego w Gdyni o zdjęcie zakazu płetwonurkowania sportowo-rekreacyjnego w stosunku do wraku statku morskiego „Franken”. Przez ostatnie kilka lat wrak statku był dostępny do płetwonurkowania i stanowił popularny cel wypraw nurkowych. Od października 2018 r., wrak został wyłączony od nurkowania sportowo-rekreacyjnego. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Morskiego, ponowne udostępnienie wraku miało nastąpić po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących zagrożeń wynikających z możliwości zalegania we wraku substancji niebezpiecznych. Mimo upływu prawie roku od złożonej deklaracji, założony cel nie został osiągnięty, a prowadzone badania nie przybliżają go do niego. Jesteśmy zdania, że ponowne „otwarcie” wraku dla wszystkich nie zwiększy ryzyka wystąpienia wycieku substancji do akwenu, ale przeciwnie – przez dostarczanie bardziej regularnych informacji przez osoby inne niż działające tylko i wyłącznie zawodowo, ewentualne ryzyko skażenia i jego rozprzestrzenienia zostanie wykryte znacznie szybciej. W ten sposób środowisko nurkowe zostanie włączone w dbanie o bezpieczeństwo akwenu – co leży przecież również w naszym interesie. Wierzymy, że obdarzenie nas przez Administrację Morską zaufaniem pozwoli na sprawniejsze zażegnanie problemu ku dobru wszystkich zainteresowanych i faktyczną współpracę z obywatelami, a nie jedynie opiekę nad nimi ze strony państwa. Brak wydania formalnej decyzji w tej sprawie, jedynym możliwym sposobem działania jest zwrócenie się do Pana Dyrektora z prośbą o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji.  
Prosimy o podpisanie petycji, liczy się każdy głos. 

Z wyrazami szacunku ekipa Baltictech 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH Informujemy, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza wykorzystane zostaną przez Stowarzyszenie Baltictech z siedzibą w Gdyni wyłącznie w celu załączenia ich do petycji kierowanej do Dyrektora Urzędu Morskiego i w tym celu zostaną mu udostępnione, po czym nie będą dalej przetwarzane przez Stowarzyszenie, poza przechowaniem fizycznej kopii petycji w formie pisemnej. Podstawą przetwarzania jest zgoda udzielona przez podpisanie petycji. 


STOWARZYSZENIE BALTICTECH    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że STOWARZYSZENIE BALTICTECH będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...