PETYCJA O PRZYWRÓCENIE WRAKU FRANKEN DO NURKOWANIA

Stowarzyszenie Baltictech, jako przedstawiciel osób wnoszących petycję zwraca się do Urzędu Morskiego w Gdyni o zdjęcie zakazu płetwonurkowania sportowo-rekreacyjnego w stosunku do wraku statku morskiego „Franken”. Przez ostatnie kilka lat wrak statku był dostępny do płetwonurkowania i stanowił popularny cel wypraw nurkowych. Od października 2018 r., wrak został wyłączony od nurkowania sportowo-rekreacyjnego. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Morskiego, ponowne udostępnienie wraku miało nastąpić po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących zagrożeń wynikających z możliwości zalegania we wraku substancji niebezpiecznych. Mimo upływu prawie roku od złożonej deklaracji, założony cel nie został osiągnięty, a prowadzone badania nie przybliżają go do niego. Jesteśmy zdania, że ponowne „otwarcie” wraku dla wszystkich nie zwiększy ryzyka wystąpienia wycieku substancji do akwenu, ale przeciwnie – przez dostarczanie bardziej regularnych informacji przez osoby inne niż działające tylko i wyłącznie zawodowo, ewentualne ryzyko skażenia i jego rozprzestrzenienia zostanie wykryte znacznie szybciej. W ten sposób środowisko nurkowe zostanie włączone w dbanie o bezpieczeństwo akwenu – co leży przecież również w naszym interesie. Wierzymy, że obdarzenie nas przez Administrację Morską zaufaniem pozwoli na sprawniejsze zażegnanie problemu ku dobru wszystkich zainteresowanych i faktyczną współpracę z obywatelami, a nie jedynie opiekę nad nimi ze strony państwa. Brak wydania formalnej decyzji w tej sprawie, jedynym możliwym sposobem działania jest zwrócenie się do Pana Dyrektora z prośbą o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji.  
Prosimy o podpisanie petycji, liczy się każdy głos. 

Z wyrazami szacunku ekipa Baltictech 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH Informujemy, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza wykorzystane zostaną przez Stowarzyszenie Baltictech z siedzibą w Gdyni wyłącznie w celu załączenia ich do petycji kierowanej do Dyrektora Urzędu Morskiego i w tym celu zostaną mu udostępnione, po czym nie będą dalej przetwarzane przez Stowarzyszenie, poza przechowaniem fizycznej kopii petycji w formie pisemnej. Podstawą przetwarzania jest zgoda udzielona przez podpisanie petycji. 


STOWARZYSZENIE BALTICTECH    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam STOWARZYSZENIE BALTICTECH do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...