Petycja o ustanowienie Leśnych Kompleksów Promocyjnych wokół Jezioraka i Iławy.

Podpisz petycję do Dyrektora Lasów Państwowych o ustanowienie w okolicach Jeziora Jeziorak Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Nie tylko na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego ale także w lasach wokół Iławy.

Inne regiony leśne w Polsce już to mają. Iława i okolice też na to zasługują.
Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) to inicjatywa korzystna dla wszystkich. Zarówno dla mieszkańców okolic Jezioraka jak i dla turystów ciekawych przyrody.

Proponowane tereny LKP to lasy wokół Iławy + teren Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.

Korzyści z LKP:

  • Bezpłatne biwakowanie w lesie. Bez uciążliwych formalności. Jeśli lasy przystąpią do programu pilotażowego bushcraft i surwiwal.
  • Więcej ciekawej edukacji leśnej. W LKP powstają zielone szkoły czasem nawet z noclegami.
  • Być może więcej ścieżek dostosowanych do seniorów, niepełnosprawnych i dzieci.
  • Dzięki częstszemu przebywaniu w lasach wszyscy będziemy zdrowsi i szczęśliwsi.
  • Wsparcie dla badań naukowych w lasach wokół Jezioraka.
  • Korzyści dla leśników. W LKP testuje się nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną.
  • LKP to bardzo dobre forum współpracy leśników ze społeczeństwem.
  • Ciekawsza oferta turystyczna.

Jak piszą Lasy na swojej stronie:

"Warto podkreślić, że leśne kompleksy promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa. Jedynym odpowiednikiem w Europie jest szwedzka koncepcja lasu modelowego, a poza Europą – podobna, nieco wcześniejsza inicjatywa kanadyjska. Pomysł tworzenia LKP spotkał się z uznaniem wśród europejskich leśników i naukowców."

Krzysztof Fronczak, w swoim opracowaniu: "LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE. Las w dziewiętnastu odsłonach" nadmienia:

"W skład leśnych kompleksów promocyjnych wchodzą całe nadleśnictwa Lasów Państwowych, rzadziej ich części – obręby. LKP nie mają wyodrębnionej administracji – ta spoczywa w gestii nadleśnictw, znajdujących się pod nadzorem właściwych terytorialnie regionalnych dyrekcji LP. Dotychczasowa działalność oraz aktywna i – jak się okazało – skuteczna promocja ochrony przyrody sprawiły, że w powszechnej świadomości obszary te zaczęły funkcjonować jako swoiste „parki narodowe” Lasów Państwowych. "

Więcej szczegółów dotyczących inicjatywy i ciekawa historia dotycząca powstania pomysłu, na stronie:https://www.swuj.pl/lasy

 

wood_ilawa_moos.jpg

 Aktualizacja 24.02.2021

Problem z biwakowaniem w lesie wokół Iławy już rozwiązany. Można biwakować we wszystkich nadleśnictwach (na wyznaczonych terenach). https://www.facebook.com/Ilawski/posts/222500276274819

Oczywiście dalej będziemy pracować nad ustanowieniem LKP w okolicach Iławy.


Krzysztof Kurpiecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Kurpiecki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...