Petycja o zaprzestanie wycinki lasu pomiędzy Ludwinowem i Ostrówkiem gm. Dąbrówka powiat wołomiński

wyc.1a_.jpgDo: Wójt Gminy Dąbrówka

Radne i Radni Gminy Dąbrówka  

 

PETYCJA PRZECIWKO DALSZEJ WYCINCE LASÓW pomiędzy LUDWINOWEM i OSTRÓWKIEM

Położonych na działkach:   Ludwinów Obręb 0016 984, 987, 989, 991, 992, 993, 994, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1004, 1008, 1009, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1088, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1111, 1112, 1374, 1375, 1376, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1555, 1556. Kowalicha Obręb 0013 22, 33, 458, 460/1, 460/2, 461, 469, 471, 474, 477

 

My, niżej podpisani mieszkańcy

Ludwinowa, Ostrówka, Kołakowa, Dąbrówki, Marianowa, Józefowa, Kuligowa, Małopola, Chajęt, Karpina, Dręszewa, Ślężan, Czarnowa, Guzowatki, Zawad, Wszebor, Warszawy, Stasiopola, Radzymina i wielu innych miejscowości,

wnosimy o natychmiastowe uniemożliwienie dalszych zaplanowanych prac wycinkowych w lasach położonych na wyżej wymienionych działkach, a także o wyłączenie tego obszaru z wycinek w kolejnych latach. Wnosimy również o natychmiastową zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla ww działek, by nie było możliwe tam prowadzenie działalności gospodarczej związanej z urządzeniem wysypiska lub składowania czy kompostowania odpadów – a z takiej działalności słynie nowy właściciel wspomnianych działek. Wnosimy również o działania mające na celu ukaranie sprawcy nielegalnej wycinki lasu.

1.    Las, w którym wycinka już się rozpoczęła oraz okoliczne lasy, są dla nas ważnym miejscem odpoczynku, kontaktu z przyrodą, uprawiania sportu. Dalsza wycinka tych lasów pozbawi nas możliwości korzystania z funkcji społecznej tych lasów.

2.    Ekosystem tych lasów jest elementem większej całości - Doliny Dolnego Bugu. Znajduje sie tu cenny przyrodniczo obszar Natura 2000. Lasy te są siedliskiem wielu cennych przyrodniczo roślin i zwierząt. Przede wszystkim są tu siedliska chronionych w Polsce gatunków fauny, które od wielu lat pomagają chronić mieszkańcy. Zmiany klimatu, susze, wylesianie i zanieczyszczenia środowiska bardzo negatywnie wpływają na populację tych zwierząt w gminie Dąbrówka. Dalsza wycinka lasów zniszczy siedliska wielu zwierząt.

3.      Te lasy zlokalizowane na granicy 2 miejscowości: Ludwinowa i Ostrówka, mają wyjątkowe walory krajobrazowe. To właśnie te walory przyciągają tu wędkarzy, grzybiarzy, turystów, osoby uprawiające różne sporty. Dalsza wycinka tych lasów spowoduje, że okolica zostanie zdegradowana krajobrazowo, a turyści przestaną nas odwiedzać. Okolica straci gospodarczo, a wartość nieruchomości na terenie gminy zostanie bardzo obniżona.

wyc2.jpg

wyc3.jpg


Małgorzata Szczepańska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Małgorzata Szczepańska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...