Petycja partycypantów w sprawie rażącego zawyżenia czynszu w nowych budynkach TBS Warszawa Północ na Bemowie

flats-residential-apartment-icon.pngSzanowny Pan Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski,
Szanowny Pan Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Piotr Jaworski,
Szanowny Zespół TBS Warszawa Północ,

 

Po latach oczekiwania na wprowadzenie się do nowych mieszkań i zamrożenia naszych życiowych oszczędności w budowanych dopiero mieszkaniach, dostaliśmy informację, że nasze czynsze zostały ustawione na poziomie, który rażąco odbiega od obowiązujących we wszystkich innych budynkach TBS Północ w Warszawie, w TBS-ach w całej Polsce, a także od stawek, o których TBS nas zapewniał przed podpisaniem umowy partycypacji.

Traktujemy to jako przerzucanie problemów kredytowych gigantycznej miejskiej spółki, której jedynym wspólnikiem jest miasto stołeczne Warszawa, na mieszkańców trzech nowych budynków pod jednym adresem.

Na stawkę naszego czynszu, obok części raty kredytu, mogą składać się jeszcze tylko koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy. W korespondencji i podczas spotkania dla mieszkańców 8 maja 2023 prosiliśmy TBS o ujawnienie szczegółów tego, jak został wyliczony nasz czynsz – niestety bezskutecznie. Mamy na uwadze głośne przypadki „pompowania" czynszów w TBS-ach w innych miastach. Dlatego straciliśmy zaufanie do całokształtu obecnego wyliczenia.

Domagamy się ujawnienia jak dokładnie została wyliczona nasza stawka czynszu, wprowadzenia pilnych działań naprawczych i ratunkowych przez TBS Warszawa Północ i Prezydenta m. st. Warszawy i ponownego przeliczenia czynszu.

 

W pozostałych budynkach TBS Warszawa Północ, również w nowych, zasiedlonych w ostatnich dwóch latach, mieszkańcy płacą czynsze równe lub niższe niż 25 zł za metr, według strony samego TBS. W całej Polsce najemcy pozywają swoje Towarzystwa za podwyżki do kwot około 20 zł i wygrywają w sądach. W Warszawie rodziny rozważające decyzje o związaniu przyszłości z systemem TBS słyszały, w przeciągu ostatnich dwóch lat, o czynszu do około 25 zł. Zaraz przed wprowadzeniem się, dostały wiadomość, że wyliczono go na maksymalną, ograniczoną ustawowo stawkę 34,73 zł. To wzrost o 40% i ogromny cios w domowe budżety.

Może wydać się to wciąż atrakcyjną stawką w zaporowo drogiej Warszawie. Jednak partycypanci TBS zdecydowali się na zainwestowanie życiowych oszczędności lub zaciągniętego kredytu w sfinansowanie 1/3 budowy, zapłatę bardzo dużej kaucji (TBS zażądał maksymalnej dopuszczalnej ustawą 12-krotności czynszu), a następnie wyposażenie wynajętego mieszkania od zera w meble kuchenne, szafy czy sprzęt AGD. Decydowali się na to w zamian za jedno – stały niski czynsz, nie pochłaniający dużej części dochodów i związaną z tym stabilizację na długie lata.

Przypominamy, że TBS nie jest prywatnym właścicielem ani deweloperem, ale spółką miejską powołaną w celu zapewnienia mieszkań w umiarkowanych czynszach dla osób i rodzin średnio zarabiających (co w kontekście kosztów życia i najmu w stolicy oznacza zarobki niskie). Zapewnienie niskiego czynszu najmu powinno być dla Towarzystwa priorytetem, zwłaszcza w dobie raptownie malejących realnych pensji z powodu inflacji.
 
TBS wydawał nam się sensowną polityką mieszkaniową. Chcielibyśmy aby formuła stała się popularna i coraz szerzej dostępna. Jednak ustawienie czynszów na tak wysokim poziomie godzi w założenia tego programu. Nastawia też na szwank całą ideę wspieranych publicznie „tanich” mieszkań na wynajem.
 
Bardzo wielu z nas rozważa rezygnację.
Nie wiemy czy wypowiadać umowy w dotychczasowym lokum czy nie, czy posyłać dzieci do żłobków i przedszkoli w okolicy.
 
Odpowiedzią TBS jest przypomnienie o wpisanej do umowy partycypacji karze umownej w wysokości 5% naszego wkładu partycypacyjnego, czyli po kilka tysięcy złotych od rodziny, i perspektywa czekania do roku na zwrot pieniędzy.
 
Prezes TBS na spotkaniu z mieszkańcami 8.05.2023 roku uspokajał nas, mówiąc o tym, że ma nadzieję na niższe stopy procentowe, dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz skorzystanie z wakacji kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednak, dopytany przez nas, przyznał, że nie wpłynie to bezpośrednio na wysokość czynszów. Przyznał też, że lokale użytkowe w naszych budynkach, które będą wynajmowane komercyjnie, nie będą spłacały zaciągniętego na ich budowę kredytu razem z mieszkańcami. Przyznał wreszcie, że dla naszego kompleksu budynków nie został utworzony oddzielny fundusz remontowy i odmawia utworzenia go.

 
Przedstawiamy następujące propozycje działań ratunkowych i naprawczych:

  • Ponowne skalkulowanie czynszu z uwzględnieniem spodziewanych dofinansowań publicznych, wakacji kredytowych oraz przewidywanych dochodów z komercyjnego najmu lokali użytkowych na parterze, garaży, miejsc postojowych, paczkomatów, masztów GSM itp. w obrębie naszych budynków.
  • Wprowadzenie mechanizmu w umowach najmu obniżającego czynsz w miarę spłaty kredytu zaciągniętego przez spółkę. Zapis w umowie najmu obniżający składnik raty kredytu w czynszu wraz z ewentualnymi obniżkami stopy procentowej WIBOR, od której zależna jest spłata. Zapis w umowie najmu obniżający czynsz w razie dofinansowania dla spółki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa lub ze środków miasta stołecznego Warszawy.
  • Dokapitalizowanie inwestycji przez miasto w celu nadpłaty kredytu i pilnego zmniejszenia komponentu raty w czynszu.
  • Skalkulowanie kaucji wpłacanej przy podpisywaniu umowy najmu według na nowo przeliczonej stawki czynszu. Aneks do umowy partycypacji obniżający kaucję do wielokrotności trzech czynszów. Rozłożenie kaucji zabezpieczającej na trzy raty dopłacane przez najemców co kwartał przez pierwszy rok najmu.
  • Pilne udostępnienie dokumentu szczegółowej kalkulacji czynszu, który został uchwalony przez Prezydenta Trzaskowskiego dn. 11.04.2023 r. Pełna jawność dla partycypantów i najemców dokumentacji powykonawczej projektu, umowy kredytowej, umów ubezpieczeniowych, umów z firmą sprzątającą, umów z najemcami lokali na parterach itd. Żądamy szczegółowego wglądu do wszystkiego, co wpływa na nasz czynsz.
  • Utworzenie oddzielnego dla naszego kompleksu budynków funduszu remontowego. Możemy składać się jako sąsiedzi, ale chcemy wiedzieć dokładnie na co.
  • Dołączenie do umowy najmu i partycypacji aneksu z zapisem, że TBS Północ wyraża zgodę na cesję umowy partycypacji na rzecz osoby wskazanej przez partycypanta, w dowolnym momencie. Byłaby to furtka do szybszego wycofania się najemców z systemu TBS w razie popadnięcia w problemy finansowe w związku z wysokim czynszem.

Domagamy się pilnych działań na rzecz obniżenia czynszów!


Partycypanci i najemcy 
nowych budynków TBS Warszawa Północ

przy ul. Pełczyńskiego 26, 26A i 26B


Podpisy zbieramy przede wszystkim na papierze w sąsiedztwie.
Będziemy jednak bardzo wdzięczni za poparcie naszej petycji w wersji online!

 

Partycypanci_nowego_budynku_TBS_Północ_na_Bemowie_z_petycją do_Prezydenta_Trzaskowskiego.jpg

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Piotr Szenajch będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...