Petycja przeciw płoszeniu i likwidacji gniazd gawronów w Radomsku

Do: Jarosław Ferenc, Prezydent Miasta Radomsko; Rafał Dębski, Przewodniczący Rady Miejskiej; Radne i Radni miasta Radomsko.  

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowne Panie i Panowie Radni!  

Zaniepokojona informacją o przygotowaniach Urzędu Miasta Radomsko do usuwania z drzew gniazd i płoszenia GAWRONÓW w Parku Świętojańskim zwracam się z gorącym apelem o odstąpienie w r. 2021 i w latach następnych od tych drastycznych działań!   

GAWRON (Corvus frugilegus) jest największym ptakiem z rodziny krukowatych, bytującym na obszarach polskich miast. Są to inteligentne ptaki, wykazujące się silnymi więziami rodzinnymi (pozostają w związku monogamicznym przez całe życie) i społecznymi (chętnie gniazdują kolonijnie i zlatują się na wspólne noclegowiska).   

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt GAWRON podlega ochronie prawa. ZAKAZANE jest niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, zakazane niszczenie, USUWANIE lub uszkadzanie GNIAZD, zimowisk, umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień. Ponadto obowiązuje ZAKAZ umyślnego PŁOSZENIA lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.   

W opublikowanej w 2020 r. przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) „Czerwonej Liście Ptaków Polski” GAWRON znalazł się wśród gatunków narażonych na wyginięcie. Przez ostatnich 15 lat ornitolodzy zanotowali aż 57% spadek liczebności jego populacji w Polsce! Niestety w świadomości urzędników w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska wciąż jeszcze pokutuje przekonanie, że gawronów mamy w Polsce bardzo dużo. Stąd tak pochopne wydawanie zgody na odstępstwo od wspomnianych wyżej zakazów i posługiwanie się w uzasadnieniu nieaktualnymi danymi. Tymczasem sytuacja GAWRONA jest zła i wciąż się pogarsza. Musimy to powstrzymać! Głównie poprzez zgodę na lęgi gawronów, choćby w naszych parkach, gdzie są stare drzewa liściaste.  

Trudno sobie wyobrazić Park Świętojański bez wielu gatunków ptaków, z których każdy ma swoją rolę do spełnienia w ekosystemie i z jakimś ważnym celem został dla przyrody stworzony.  Moim zdaniem GAWRONY mają prawo mieć potomstwo, odczuwać szczęście z ich posiadania i odchowania. Mają prawo do odpoczynku i snu w gęstych koronach drzew liściastych. Tam też toczy się ich życie społeczne, chronią się przed upałami i złą pogodą.  Gniazda wykorzystywane są przez rodziny GAWRONÓW jedynie w okresie lęgowym, od kwietnia do połowy czerwca, więc nie ma żadnego powodu ich niszczyć. Ptaki te żerują na ziemi. Zjadają bardzo dużo owadów i ich larw, dżdżownice i inne bezkręgowce, ale także gryzonie, padlinę oraz odpadki ludzkiej kuchni. Tym sposobem spełniają ważną funkcję czyścicieli miast i ochrony przed rozprzestrzenianiem się szczurów.    

Ptaki mają do drzew i przestrzeni parkowej takie samo prawo jak my. Nie jest uzasadniona walka z nimi i stosowanie drastycznych metod wypłaszania, okrutnego zrzucania ich gniazd, uniemożliwiania dostępu do siedlisk. Sprzeciwiam się tak bezwzględnym działaniom przeciwko tym ptakom, tak przyjaźnie i ufnie nastawionym do ludzi! Wiem, że moje stanowisko popierają zarówno ornitolodzy i przyrodnicy, jak i wielu mieszkańców Radomska, którzy kochają ptaki i są na ich los wrażliwi. Ponadto, w trakcie ewentualnego płoszenia gawronów, będą jednocześnie płoszone również inne ptaki lęgowe na tym terenie, w tym gatunki objęte ochroną ścisłą, co jest absolutnie zakazane.  

Problem odchodów spadających z drzew zajętych przez GAWRONY i inne ptaki, można rozwiązać przestawiając ławki i urządzenia parkowe w odleglejsze miejsca. Można folią zakrywać ławki, stosować zadaszenie miejsc narażonych na odchody, okresowo wyłączać z użytkowania fragmenty parku, gdzie ptaki mają lęgi. Można też, po prostu, częściej sprzątać zabrudzenia.   

Apeluję i proszę aby odstąpił Pan Prezydent od zamiaru wygnania GAWRONÓW z naszego  parku. Pozwólmy im żyć! Przyroda jest naszym wspólnym dobrodziejstwem na Ziemi – powinniśmy się nią dzielić z ptakami, a one nam się odwdzięczą śpiewem i urodą.  Radomsko mogłoby się szczycić wśród innych miast w Polsce swoim nowoczesnym i pełnym szacunku podejściem do przyrody, wrażliwością i perspektywicznym myśleniem.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Natalia Kawka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...