NIE dla wieży 5G w Nowych Grobicach

                                                                                 Nowe Grobice, 22.12.2022

Mieszkańcy Nowych Grobic, Sułkowic

oraz miejscowości sąsiadujących

      

 

                                Do Rady Gminy w Chynowie

                                ul. Główna 67

                                05-650 Chynów

 

PETYCJA

My, podpisani w niniejszej petycji wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko budowie stacji bazowej sieci Play (P4 Sp. z. o.o.) o wysokości 55 m GRJ4422_A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki ewidencyjnej nr 51/4 w obrębie 0019 Nowe Grobice w sąsiedztwie ul. Spokojnej.

wieza_31.jpg

Planowana budowa stacji bazowej ma być usytuowana blisko osiedla domów jednorodzinnych, które zamieszkują rodziny z małymi dziećmi oraz osoby starsze. W niedalekiej okolicy znajduje się również przedszkole. Stacja bazowa, operująca w kontrowersyjnej technologii 5G będzie mieć szkodliwe oddziaływanie na nas wszystkich, a nie chcemy na sobie testować jej oddziaływania, zwłaszcza długofalowego, którego jeszcze nikt nie zbadał.

Na w/w stacji bazowej mogą zostać zamontowane anteny o bardzo dużych mocach, które będą emitowały silne pole elektromagnetyczne. Nie będziemy mieli wpływu na montaż na tej stacji kolejnych anten i kolejnych technologii w przyszłości. Moc fal emitowanych przez stację jest ciągła i najbardziej szkodliwa w bliskim jej otoczeniu, w którym znajdzie się całe osiedle domów jednorodzinnych i przedszkole.  

Stacja bazowa o wysokości 55m może zwiększać ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych (piorunów) w swojej okolicy. Podczas burz możemy być bardziej narażeni na te wyładowania, a także uszkodzenia sprzętów i elektroniki w naszych gospodarstwach domowych. Nasze bezpieczeństwo, życie i zdrowie jest zagrożone.

Jesteśmy zbulwersowani, zaniepokojeni i jako mieszkańcy nie godzimy się na budowę tej stacji w tej lokalizacji. Decyzja jednej osoby prywatnej o wydzierżawieniu gruntu pod jej budowę będzie miała negatywny wpływ na bezpieczeństwo oraz na zdrowie i życie całej społeczności. Natomiast działki budowlane w sąsiedztwie w/w stacji już nie znajdą nabywców, a miejscowość przestanie się rozwijać. Wartość naszej ziemi i nieruchomości spadnie w całej okolicy.

Żądamy sprzeciwu Rady Gminy Chynów w sprawie budowy w/w obiektu telekomunikacyjnego - stacji bazowej sieci Play (P4 Sp. z. o.o.) o wysokości 55m GRJ4422_A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki ewidencyjnej nr 51/4 w obrębie 0019 Nowe Grobice, powołując się na ustawę z dnia 8 Marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w którym art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, podpunkt 1 mówi o ładzie przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, ochronie środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, a podpunkt 5 w/w artykułu mówi o ochronie zdrowia.

Prosimy o rozpatrzenie tej petycji w trybie pilnym nadzwyczajnym z powodu dalszego procedowania sprawy w Starostwie Powiatowym w Grójcu.

                                                 

                               Z poważaniem,

                               Mieszkańcy Nowych Grobic, Sułkowic

                               oraz miejscowości sąsiadujących.

 

Po dokonaniu podpisu na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożonego podpisu. Prosimy o potwierdzenie.

             

 


Mieszkańcy Nowych Grobic, Sułkowic    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Nowych Grobic, Sułkowic do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...