Petycja w obronie dr. n. med. Marka Kozaka #MuremZaNaszymLekarzem

Szanowny Panie Rzeczniku,

     W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym wszczętym przez Rzecznika Praw Pacjenta, na skutek nagonki dziennikarskiej i reportażu pt. Podziemie - MY jako pacjenci dr. n. med. Marka Kozaka, chorzy na boreliozę i choroby odkleszczowe, a także ich rodziny i przyjaciele, chcemy wyrazić niniejszą petycją nasz apel w obronie Pana Doktora, Jego metod leczenia oraz zaświadczyć o ich skuteczności.
     Historia osób chorych na boreliozę i choroby odkleszczowe jest w wielu przypadkach bardzo podobna. Wielokrotnie odsyłani od lekarzy innych specjalizacji, z wieloma błędnymi diagnozami, lub bez żadnej diagnozy, z objawami specyficznymi dla boreliozy, trafiliśmy pod skrzydła lekarza - doktora Marka Kozaka, który niejednemu z nas uratował zdrowie, a nawet życie.
     Pan Doktor jest osobą o ogromnej wiedzy, posiada doświadczenie i stosuje metody, które są oparte na aktualnej wiedzy medycznej, a ich skuteczność potwierdzona została na naszym przykładzie. Nadto, Pan doktor cechuje się niesamowitą wyrozumiałością, empatią i zrozumieniem wobec nas pacjentów.       Jego wartość jako lekarza potwierdzają nasze historie, świadectwa wyleczenia choroby. Dzięki Niemu i wdrożonemu leczeniu, nasze objawy chorobowe znikają, wracamy do zdrowia, a jako wyleczeni zyskujemy drugie życie i możemy zapomnieć o traumie związanej z chorobą.
     Ofiarą nagonki medialnej i wszczętego postępowania wyjaśniającego stał się człowiek, który w naszej ocenie, prowadzi skuteczne leczenie, wprowadza standardy, które powinny być wzorem do naśladowania przez lekarzy chorób zakaźnych, ponieważ ich wiedza jest nieaktualna.
     My pacjenci informujemy, iż nie zgadzamy się z negatywnymi opiniami czy zarzutami stawianymi Doktorowi. Skutkiem pozbawienia Doktora możliwości leczenia nas chorych, będzie zaprzestanie korzystania z efektywnego leczenia i brak widoku na powrót do zdrowia, co jest dla nas nie do przyjęcia. Dzisiaj mamy przed sobą widmo niekończącego się bólu, strachu, coraz gorszych skutków braku leczenia, które poprawia nam życie i daje nadzieję. Niestety, ta medialna nagonka uderzyła bezpośrednio w nas pacjentów. Stres związany z sytuacją wpłynął negatywnie na pogorszenie naszego stanu zdrowia. Na Nas również spłynęła fala hejtu i drwin z naszej „wyimaginowanej” choroby.
     Wierzymy, że nasz los nie jest Panu obojętny, bowiem Rzecznik Praw Pacjenta winien słuchać głosu pacjentów i dbać o ich dobro. Wszczęcie postępowania przeciwko Doktorowi wywołuje efekt przeciwny. Chcemy zachować możliwość wyboru metody leczenia, co jest podstawowym prawem pacjenta. Niniejsze oświadczenie stanowi wolę pacjentów i powinno zostać wysłuchane i uszanowane. W przeciwnym wypadku zostaniemy narażeni na bezpowrotną utratę zdrowia, a nawet życia.

 

Z poważaniem,

Pacjenci, ich rodziny i przyjaciele