PETYCJA W SPRAWIE BUDOWY CZWARTEGO MIEJSKIEGO AQUPARKU NA OBSZARZE ZACHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA (na terenie wzdłuż ul. Kosmonautów - ograniczonym ulicą 11 Listopada i aleją Architektów)

Zachodnia część Wrocławia jest uboga w infrastrukturę zapewniającą mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i spędzania czasu wolnego. Większość obiektów sportowo-rekreacyjnych powstała z inicjatywy mieszkańców w ramach WBO. Małe boiska sportowe, place zabaw zapewniają możliwość ruchu na świeżym powietrzu, czyli w ograniczonym warunkami pogodowymi okresie. W deszczowe dni oraz w czasie chłodnych miesięcy możliwość aktywnego wypoczynku staje się mocno ograniczona.

Zachodnie osiedla Wrocławia rozbudowują się w szybkim tempie, co oznacza stały i duży przyrost mieszkańców. Miasto powinno zapewnić wszystkim swoim mieszkańcom nie tylko możliwość wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportu, ale także równy dostęp do odpowiedniej infrastruktury. Osoby zamieszkujące zachodnią części Wrocławia potrzebują obiektu sportowego, który całorocznie zapewni możliwość aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu i edukacji sportowej, obiektu dobrze skomunikowanego z ich miejscem zamieszkania. Doskonalą odpowiedzią na tę potrzebę jest Aquapark, który przez swoją specyfikę zapewnia możliwość aktywności fizycznej każdej grupie wiekowej – od nauki pływania dla najmłodszych, zapewnienie wolnego czasu dzieciom i młodzieży oraz całym rodzinom, do aktywności ruchowej potrzebnej seniorom – m.in. tak popularnego obecnie aquaarobiku.

Na osiedlu Leśnica zameldowanych jest 33 tysiące osób – to tyle co w dużym polskim mieście powiatowym. Wliczając sąsiednie osiedla – Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, Pracze Odrzańskie, Maślice, Żerniki, Kuźniki, Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. – liczba mieszkańców zachodniego Wrocławia sięga około 100 tys. Dla przykładu Gmina Środa Śląska, która dysponuje miejskim Aquaparkiem, ma tylko ponad 9 tys. mieszkańców.

Przywołany przykład Aquaparku w Środzie Śląskiej dobrze obrazuje potrzebę wybudowania kolejnego wrocławskiego Aquaparku w tym obszarze miasta. Mieszkańcy zachodniego części stolicy Dolnego Śląska niejednokrotnie wybierają podróż do sąsiedniej miejscowości niż dojazd do wrocławskich basenów. Dzieje się tak ze względu na odległość i zakorkowanie miasta – przy podobnym dystansie można szybciej dostać się do Środy Śląskiej niż do wrocławskiego Aquaparku. Należy pamiętać, że osoby wybierające wrocławskie Aquaparki, w większości, ze względu na odległość i konieczność przesiadek, wybierają dojazd własnym autem – co generuje dodatkowy ruch samochodowy, a co za tym idzie korki i zwiększoną emisję spalin.

Zlokalizowanie Aquaparku na terenie wzdłuż ul. Kosmonautów - ograniczonym ulicami 11 Listopada i aleją Architektów zapewni jego bardzo dobre skomunikowanie nie tylko z pobliskimi osiedlami, ale też z większą częścią miasta. Wskazane miejsce, mieszczące się w pobliżu poszerzonej niedawno ulicy Kosmonautów, Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, przystosowane jest do zwiększonego ruchu samochodowego, a dzięki bliskości linii tramwajowych 3, 10 oraz autobusowych 102, 107 użytkownicy Aquaparku mieliby dogodny dostęp również do komunikacji publicznej, która w przypadku tej lokalizacji dla wielu mieszkańców byłaby prawdziwą alternatywą dla samochodu.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że ulokowanie Aquaparku w głębi jednego z wymienionych wyżej osiedli, ze względu na niewystarczającą sieć połączeń komunikacji miejskiej, skutkowałaby zwiększeniem ruchu samochodowego – który nasilony byłby zwłaszcza w godzinach popołudniowego szczytu - co powodowałoby jeszcze większe zakorkowanie tych oraz pobliskich (tranzytowych) osiedli.

Mieszkańcy zachodniej części Wrocławia od lat oczekują takiej inwestycji, a wskazana lokalizacja zapewnia optymalne skomunikowanie Aquaparku z wieloma wrocławskimi osiedlami, dlatego zwracamy się z apelem do Prezydenta Wrocławia oraz Rady Miejskiej Wrocławia o podjęcie decyzji dotyczącej budowy następnego – czwartego wrocławskiego Aquaparku we wskazanej przez nas lokalizacji.aquaparkk.jpgaqua.jpg


Anna Pietrońska, Rada Osiedla Leśnica    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Pietrońska, Rada Osiedla Leśnica będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...