Petycja w sprawie dostepnosci informacji o referendum w Swiebodzicach

Bardzo prosimy o wsparcie poniższej petycji. Petycja ma na celu rzetelne informowanie o referendum w Świebodzicach, co ma zachęcić do udziału w demokretycznym akcie. Nie narzuca żadnej z opcji wyboru.tak_dla2.jpg

Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga

ul. Rynek 1

58-160 Świebodzice

 

Petycja

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnosimy petycję do Burmistrza Miasta Świebodzice o podanie przez niego do publicznej wiadomości za pośrednictwem dostępnych mu kanałów informacyjnych (strona internetowa www.swiebodzice.pl w formie stałego baneru, fanpage na portalu społecznościowym Facebook @Miasto Świebodzice, profil Miasta Świebodzice w portalu Instagram oraz najbliższym wydaniu biuletynu „Życie Świebodzic") w widocznym dla wszystkich miejscu informacji o organizacji na terenie Gminy Świebodzice referendum w sprawie odwołania z funkcji Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgi.

Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2021 r. Rada Miejska w Świebodzicach podjęła uchwałę nr XLI/259/2021 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgi. Pomimo iż §4 niniejszej uchwały określa, w jaki sposób i w jakich miejscach uchwała powinna być opublikowana, uważamy, iż z uwagi na rangę tego dokumentu informacja o referendum powinna być rozpropagowana wśród mieszkańców w możliwie największym zakresie. Ponadto, podjęte dotychczas przez Burmistrza Miasta Świebodzice działania informacyjne - wynikające z przywołanego przepisu uchwały, uważamy za wysoce niestaranne, by nie powiedzieć - celowo dezinformacyjne. W związku z powyższym my, niżej podpisani mieszkańcy Świebodzic jesteśmy zaniepokojeni biernością burmistrza miasta Pawła Ozgi i podległych mu służb informacyjnych w tym zakresie. Referendum to mechanizm demokracji, tak jak są nimi również pluralizm opinii i prawo do informacji. Niezależnie od preferencji wyborczych, sympatii i stronnictw, dotychczasowe zaniechanie publikacji informacji na temat referendum w ogólnodostępnych dla Gminy kanałach przekazu, to w opinii mieszkańców próba ukrycia przez burmistrza tak istotnego dla życia miasta faktu jakim jest referendum. Nie godząc się na ograniczanie powszechnego prawa do informacji oraz mając na względzie troskę o jawność życia publicznego, wnosimy jak we wstępie.


Sebastian Biały, Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Sebastian Biały, Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...