PETYCJA w sprawie umożliwienia działania Hali Gwardii do czasu rozpoczęcia remontu

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195), działając w interesie publicznym, my niżej podpisani /klienci/organizatorzy/kupcy/restauratorzy korzystający od ponad 6-ciu lat z obiektu Hala Gwardii, składamy niniejszą petycję z prośbą o podjęcie niezbędnych, a dostępnych dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, działań, zmierzających do:  

zagwarantowania nieprzerwanego funkcjonowania Hali Gwardii do czasu rozpoczęcia remontu obiektu 

Planowany remont, wg publicznych informacji, ma się rozpocząć nie wcześniej niż pod koniec 2024. Chcielibyśmy, aby do tego czasu Hala Gwardii działała na dotychczasowych zasadach.

Halę Gwardii stworzyliśmy wspólnie: kupcy, restauratorzy oraz tłumnie odwiedzający to miejsce Warszawiacy i turyści. To my wspólnie przywróciliśmy dawny, unikatowy i charakter tego miejsca. 

Hala Gwardii to: 
1.      Ulubiona hala targowa Warszawiaków, w której w przyjaznej, niezobowiązującej atmosferze można zrobić zakupy, zjeść smaczny posiłek, spotkać się z przyjaciółmi.
2.      Miejsce dające możliwość zakupu unikalnych produktów pochodzących z małych, często rodzinnych manufaktur.
3.      Stoiska handlowe i punkty gastronomiczne oferujące zdrowe produkty od rolników i drobnych wytwórców 
4.      Wydarzenia kulturalno – rozrywkowe, przyciągające tłumnie mieszkańców i turystów.
6.      Miejsce integracji międzypokoleniowej.
7.      Ważny punkt na mapie turystycznej Warszawy - Hala Gwardii jest obecna w wielu przewodnikach i licznie odwiedzana przez turystów z wielu krajów.
8.      Ponad 60 podmiotów gospodarczych działających w Hali Gwardii oraz około 100 firm współpracujących.
9.      Miejsce pracy dla ponad 200 osób

Funkcjonowanie Hali Gwardii jest dla nas wszystkich bardzo ważne i dlatego, do czasu rozpoczęcia remontu obiektu, chcielibyśmy z tego miejsca nadal korzystać.

 

Z poważaniem

Klienci, Kupcy, Restauratorzy Hali Gwardii


Wojciech Ślesiński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Wojciech Ślesiński będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...