Petycja w sprawie objęcia ul. Gocławskiej na Warszawskim Kamionku strefą uspokojonego ruchu

My mieszkańcy Kamionka, rodzice, zwracamy się z prośbą o poparcie inicjatywy objęcia ul. Gocławskiej na Warszawskim Kamionku strefą uspokojonego ruchu.

Codziennie setki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym poruszają się wzdłuż ul. Kamionkowskiej w obu kierunkach na odcinku od ul. Mińskiej do ul. Grochowskiej i z powrotem, gdyż jest to trasa dla uczniów przedszkoli i szkoły podstawowej z licznych osiedli SOHO FACTORY. W tym samym czasie większość samochodów poruszających się ul. Gocławską przekracza dozwoloną prędkość, stwarzając zagrożenie dla pieszych na przejściach.

Z uwagi na małą liczbę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gocławskiej, dodatkowe niebezpieczeństwo dla pieszych stanowią samochody dostawcze, kurierów, taxówki i inne auta pozostawiane przy krawędzi jezdni na światłach awaryjnych, blokujące widoczność poruszającym się pojazdom. Warto wspomnieć również, że chodniki po obu stronach ul. Gocławskiej nie są zabezpieczone barierkami ani słupkami ochronnymi, a ruch na chodnikach jest mocno wzmożony ponieważ dzieci dzielą chodnik z licznymi studentami uniwersytetu SWPS.

Dodatkowym argumentem za uspokojeniem ruchu jest fakt, że wzdłuż ul. Gocławskiej mieszczą się budynki mieszkalne, a ilość spalin i hałasu generowanego przez auta poruszające się z nadmierną prędkością jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców.

Cel uspokojenia ruchu:

  • spowolnienie ruchu kołowego
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu
  • poprawa bezpieczeństwa pieszych
  • poprawa warunków środowiskowych (ograniczenie emisji spalin, hałasu, poprawa komfortu życia mieszkańców)

Jeśli całkowite i pełne uspokojenie w ruchu byłoby zbyt kosztowne, niemożliwe do zrealizowania lub wymagało kilkunastu miesięcy do kilku lat oczekiwania, żądamy podjęcia działań pośrednich adresujących spowolnienie ruchu jak najszybciej.

 

Marcin Kapel-Majdecki


Marcin Kapel-Majdecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Marcin Kapel-Majdecki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...