PETYCJA w sprawie ochrony drzew zagrożonych wycinką w związku z inwestycją realizowaną przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,  

My, niżej podpisani, mieszkańcy Zamościa, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, działając społecznie i w interesie publicznym zwracamy się o zachowanie istniejącego drzewostanu, wytypowanego do wycinki przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków w Zamościu. Drzewa przy tej ruchliwej ulicy, neutralizują codziennie serwowaną nam dawkę toksyn w postaci spalin, a w okresie letnim dodatkowo obniżają temperaturę powietrza, ograniczając ryzyko niebezpiecznego przegrzania organizmu użytkowników chodnika i ścieżek rowerowych. Nasadzenia zastępcze nie zrekompensują niedoboru tlenu, a małe drzewka będą spełniać swoją oczyszczającą powietrze funkcję dopiero za 30-40 lat. W naszym odczuciu zieleń, od zawsze była wizytówką Miasta Zamość, a obecnie nie jest traktowana z należytą uwagą i szacunkiem. Brak jej właściwej pielęgnacji, prawie każdego dnia obserwujemy tylko wycinki i niszczenie jej przez przedstawicieli jednostek miejskich i zarządców obiektów użyteczności publicznej. W planowanym każdego roku budżecie brakuje projektów i realizacji zadań powiększania terenów zielonych. Dla ponad sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców, jeden park i planty, gdzie brak jest wysokiej zieleni, to za mało. A po założonych parkach kieszonkowych prawie nie ma śladu - mieszkańcy sami nam zgłosili, że skosili je "pracownicy z Miasta". W gospodarowaniu zielenią przy inwestycjach miejskich stosuje się doraźne, niewłaściwe rozwiązania, które pomijają długofalowe konsekwencje takich działań jak np. zabetonowywanie korzeni drzew, które w późniejszym czasie rozsadzają ścieżki rowerowe i  chodniki. Inwestycje zwykle  dostosowywane są do projektanta, a nie do potrzeb mieszkańców, tak banalnych, jak przejście do pracy zacienionym przez drzewa chodnikiem. Przy podejmowaniu decyzji o wycince, często pomija się głos ekspertów oraz opinie nasze, mieszkańców. Wierzymy, że Pan Prezydent dostrzeże problem i stanie po stronie mieszkańców, dla których ważne są „zielone płuca miasta”, a także walory estetyczne starych drzew, których tak niewiele pozostało przy ulicy Piłsudskiego.    

Do wiadomości: Rada Miasta Zamość


Agnieszka Klimczuk, Katarzyna Rodzik, Janusz Kupczuk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Agnieszka Klimczuk, Katarzyna Rodzik, Janusz Kupczuk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...